Умањење пензија није било супротно Уставу Србије

Европски суд за људска права у Стразбуру није радио савесно, отаљавао је посао

Суд у Стразбуру одбацио тужбу против Србије због умањења пензија

  • Европски суд за људска права одбицио је захтев, наводећи у образложењу да умањење пензија није било супротно Уставу, нити међународним уговорима које је Србија ратификовала, као и да је ова мера била оправдана.
  • ЕСЉП у Стразбуру је очигледно био на страни рогатих  у Србији

Европски суд за људска права у Стразбуру одбацио је тужбу 11 војних пензионера против државе Србије, коју су поднели због умањења старосних пензија у периоду од новембра  2014. до септембра 2018.  године, наведено је у саопштењу тог суда.

Предмет “Жегарац и други” против Србије обухвата притужбе 11 војних пензионера да им је исплата старосних пензија смањена од новембра 2014. до септембра 2018. због измена закона у склопу владиних мера штедње.

Закон је стављен ван снаге када је смањен јавни дуг. Европски суд за људска права одбицио је захтев, наводећи у образложењу да умањење пензија није било супротно Уставу, нити међународним уговорима које је Србија ратификовала, као и да је ова мера била оправдана.

Пензионери су опељешени од државе Србије

На основу достављене документације, суд је утврдио да су мере биле у јавном интересу, како би се обезбедла финансијска стабилност пензионог система.

Смањење пензија, као део ширег сета мера штедње, укинуто је када је процењено да је јавни дуг стабилизован и остварена уштеда од око 840 милиона евра, наведено је у саопштењу Европског суда за људска права.

У одлуци суда посебно је наведено да је привремена мера смањења пензија ограничена на примаоце виших пензија као део напора да се уравнотежи државни буџет.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Пензионери Србије оштећени смањењем пензија су изненађени и разочарани одлуком Суда у Стразбуру

Шут није могао са рогатим

  • Суд је прихватио наводе Владе РС да је смањење пензија спроведено ради стабилизације пензијског система у оквиру стабилизације јавних финансија без доказа како је у јавном сектору спроведена стабилизација.
  • Све у свему бирократско отаљавање правде суда у Стразбуру уз асистенцију Владе Републике Србије и представника Србије у самом суду.
  • Председник Вучић је обећавао да неће бити смањивања пензија а затим је после доласка на власт, предложио закон о смањењу пензија и као председник највеће странке у НСРС утицао на народне посланике да  га усвоје, утицао на судове и медије
  • Да ли ће установљена пракса смањивања пензија од сада да буде примењивана сваки пут када Влада Србије оцени да достигнути ниво права пензионера угрожава стабилност финансија државе.
  • Убеђени смо да је, поред одлука Уставног суда Србије и ЕСЉП у Стразбуру, смањивање пензија било неуставно и неморално. Размотрићемо могућност обраћања другим органима Савета Европе и Комитету УН.

Амблем Удружења пензионисаних војних лица Србије

Дуго очекиваном  одлуком  Европског суда за људска права у Стразбуру пензионери оштећени смањењем пензија су изненађени и разочарани. Суд је одлучивао само о наводима у предмету „Жегарац и остали“ са 11 представки док му је у међувремену  достављено још преко 300 представки.

Суд је констатовао ометање у мирном уживању имовине али га је оценио сразмерним.  Одбацио је наводе о дискриминацији у односу на пензионере којима није смањивана пензија али није разматрао дискриминацију у односу на друге кориснике средстава из буџета и друге имаоце имовине у Србији, јер таквих навода није било у осам представки које је разматрао.

Суд у Стразбуру отаљавао правду, радио несавесно

Прихватио је наводе Владе РС да је смањење пензија спроведено ради стабилизације пензијског система у оквиру стабилизације јавних финансија без доказа како је у јавном сектору спроведена стабилизација. Прихватио је наводе у одговору Владе Републике Србије на тужбу, да је Уставни суд Србије Закон о привременом уређивању начина исплате пензија оценио уставним што не одговара чињеници да није спроведен поступак оцене уставности Закона. Није узета у обзир чињеница да се РФ ПИО већински финансира доприносима ПИО које уплаћују тренутно запослени.  Суд није расправљао о уставној обавези државе да оштећенима, у складу са чланом 58. Устава Републике Србије накнади штету јер се такав захтев није налазио у представкама које је суд разматрао. Подносиоци представки од којих већина није имала правне заступнике нису накнадно суду одговорили на наводе Владе Србије у одговору на тужбу што је могло, код суда створити утисак да није било основаних примедби. Све у свему бирократско отаљавање правде уз асистенцију Владе Републике Србије и представника Србије у самом суду.

Европски суд за људска права у Стразбуру донео је одлуку којом су пензионери Србије незадовољни

У одлуци ЕСЉП у Стразбуру ШУТИ су пензионери којима су неуставно смањиване пензије у периоду од 1. новемра 2014 до 30. септембра 2018. године а РОГАТИ су сви који су учествовали у доношењу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, ометању и спречавању оштећених пензионера да дођу до правде и своје имовине. Списак рогатих је већи али издвојамо моћније: Влада Републике Србије, Скупштина народне Републике Србије, РФ ПИО, Уставни суд Србије, судови свих нивоа и наравно председник Србије.

Он  је обећавао да неће бити смањивања пензија а затим је после доласка на власт, предложио закон и као председник највеће странке у НСРС утицао на народне посланике да  га усвоје, утицао на судове и медије да не раде свој посао а понекада је и прејудуцирао судске одлуке и тако у зачетку давио слободу судија да доносе одлуке. ЕСЉП у Стразбуру је очигледно био на страни  рогатих  у Србији!

Према доступним информацијама, пре доношења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија у Уставном суду Србије је спроведено истраживање праксе ЕСЉП у одлучивању о представкама због смањења пензија  на основу којег је израђен Предлог закона о привременом уређивњу начина исплате пензија. Резултат обједињене активности рогатих је:

– доношење Закона у одсуству стручне јавности и критике недостатака у њему,

– спровођење Закона без обавезног доношења појединачних решења од стране РФ ПИО јер би оно довело до масовних жалби и покретања управних и судских поступака у време када су судске таксе на неисплаћене износе биле мале,

– одбијање Уставног суда Србије да прихвати иницијативе и спроведе поступке за оцену уставности Закона,

– игнорисање обавезе Уставног суда Србије да спроведе поступак оцене уставности Закона који је, у складу са Уставом, покренуо 31 народни посланик,  уз образложење  да његова примена није нанела превелику штету грађанима,

– одбацивање захтева оштећених пензионера од стране РФ ПИО и Управног суда уз образложење да су захтеви имовинског карактера и да су предмет поступка пред парничним судом где се плаћају судске таксе што је оштећене одвраћало да покрену парнични поступак,

-Одуговлачење судских поступака и одбацивање тужбених захтева оштећених пензионера од стране парничних судова уз образложење да Уставни суд Србије Закон није оценио неуставним. У парничним поступцима је било потребно 4-6 година од покретања поступка до одлуке Уставног суда Србије као предуслова за достављање представке ЕСЉП.

-одбацивање уставних жалби од стране Уставног суда уз образложење да није  прекршено право на имовину  и није извршена дискриминација да би на крају ЕСЉП  донео одлуку у складу с ставовима Уставног суда Србије. Уставни суд није утврдио обавезу државе да у складу са чланом 58. Устава РС накнади штету оштећеним пензионерима због смањења пензија.

Да ли ће установљена пракса смањивања пензија од сада да буде примењивана када год Влада Србије то процени као корисно

Не заборавимо ни СНС, СПС, ПУПС, Савез пензионера Србије, синдикате запослених и телевизија са националном фреквенцијом који су политичком  подршком доношењу Закона, избегавањем јавне расправе и ћутањем допринели да покретање  управних и судских поступака у првој години примене Закона буде минорно.

Зар није било очекивано да ПУПС као странка пензионера, Савез пензионера Србије као највећа пензионерска организација и синдикати запослених  устану у одбрану стечених права садашњих и будућих пензионера. Нико од наведених подршку није условио    регулисањем обавезе  државе у Закону да,  у складу са  чланом 58. Устава Републике Србије, изврши накнаду штете оштећенима.

Јован Тамбурић: Жалићемо се органима Савета Европе и Комитету УН

Зар је неисплаћених  840 милона евра и преко 850 хиљада оштећених и наследника пензионера  који су у међувремену преминули, мала сума и мали број? Да ли ће установљена пракса смањивања пензија од сада да буде примењивана сваки пут када Влада Србије оцени да достигнути ниво права пензионера угрожава стабилност финансија државе.

Због начина доношења и спровођења Закона, игнорисања обавезе спровођења поступка оцене уставности Закона од стране Уставног суда Републике Србије, понашања медија под контролом актуелне власти, странака чији посланици су Закон усвојили, министара, председника владе и председника Србије  убеђени смо да је,  поред одлука Уставног суда Србије и ЕСЉП у Стразбуру, смањивање пензија било неуставно и неморално. Размотрићемо могућност обраћања другим органима Савета Европе и Комитету УН.

Очекивање да ће оштећени и дискриминисани пензионери добити правду пред ЕСЉП нису испуњена. Одлуком су оштећени пензионери, синдикати пензионера и адвокати који су се борили, верујући у правду и Устав Србије а део њих је платио и високе судске таксе.

Оно што оштећеним пензионерима Србије не може нико одузети је право да на изборима на свим нивоима они суде…

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНИСНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
Јован Тамбурић, председник

0 0 votes
Article Rating

Related posts

Турчину се не сме веровати, или „Вражје племе позоба народе“

Славко

Извод из листе злочина над Србима

Gost autor

Рама негира злочине Албанаца над Србима из извештаја Дика Мартија

Prenosimo
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
старији
новији
Inline Feedbacks
View all comments
Dragoslav Ivanović
Dragoslav Ivanović
1 година раније

ESLJP je institucija koja štiti evrpske države od njihovih građana. Ja sam ubeđen da rešavaju samo slučajeve gde ih plačaju korupcijom u milionima evra. Ova presuda govori o krimilanom postupku ESLJP, jer oni su prvi deo prava dobro tumačili. Država Srbija prema Ustavu Srbije ima pravo da zakine deo penzije kako bi pravnala neke račune u svom finsijskom delovanju. Ali Sud iz Strazbura je zažmureo kada je trebao da objasni i drugi deo Ustava Republike Srbije, da je država dužna da vrati oteti deo penzije ( imovine ) uvećane za tržišnu kamatu. Tako je Evropa stvorila instituciju koja ozakonjuje kriminalno… Учитај још »

1
0
Would love your thoughts, please comment.x