Позив оштећеним пензионерима да покрену поступак за накнаду штете због смањења пензија

Рок за подношење пријава за 840.000 оштећених пензионера је 1. октобар

  • Удружење Синдиката пензионисаних војних лица Србије (УСПВЛС) позива оштећене пензионере који нису покренули поступке за накнаду штете да то ураде до 1. октобра 2021. године
  • Тражи се накнада штете коју су претрпели због смањења пензије у периоду од 1. новембра 2014. године до 30. 09. 2018. Године
  • Укупна штета пензионерима је 98,9 милијарди динара или око 840 милиона евра.
  • У овом тренутку пред судовима у Републици Србије води се преко десет хиљада парничних и других поступака оштећених пензионера и њихових наследника за накнаду штете нанете смањивањем пензија.

Позивамо оштећене пензионере који нису покренули поступке за накнаду штете да то ураде до 1. октобра 2021. године

Оштећеним пензионерима и наследницима пензионера који су у међувремену преминули 1. октобра истиче рок за покретање поступка ради накнаде штете коју су претрпели због смањења пензије у периоду од 1. новембра 2014. године до 30. 09. 2018. године. Закон о привременом уређивању начина исплате пензија усвојен је у октобру 2014. године („Службени гласник РС“ бр. 116/14 и 99/16 ) а престао је да важи 30. 09. 2018. године, ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о ПИО („Службени гласник РС“ бр. 73/18).

Применом Закона је на почетку оштећено око 710 000 пензионера да би сваке наредне године преминула око 34 000 оштећених пензионера али је право на пензију стицало нових око 30 000 пензионера којима су смањиване пензије, тако да је смањењем пензија оштећено око 840 000 пензионера и наследника пензионера (оних који су преминули).

Држава да врати отето, јер “отето је проклето”

Према подацима које је држава доставила Европском суду за људска права у Стразбуру, остварена уштеда односно укупна штета пензионерима је 98,9 милијарди динара или око 840 милиона евра.

У овом тренутку пред судовима у Републици Србије води се преко десет хиљада парничних и других поступака оштећених пензионера и њихових наследника за накнаду штете нанете смањивањем пензија.

Европском суду за људска права у Стразбуру,  од стране оштећених, до сада је достављено и од суда прихваћено, неколико десетина представки од којих је једанаест већ обједињено у предмет „ Жегарац и други против Србије“ који се налази у поступку решавања. Суд је странама у поступку оставио рок до 9. фебруара 2021. године за склапање поравнања.  Како држава Србија, као тужена, није понудила поравнање то јој је суд  дао рок  до 4. јуна 2021. године да поднесе своја писана Запажања о прихватљивости и основаности представки, што је и учињено поднеском Запажања заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права. Процењујемо да ће одлука суда у овом предмету бити донета у року до две године.

Уставни суд Србије није у складу са Уставом РС и Законом о Уставном суду прихватио неколико стотина иницијатива за оцену уставности Закона и његове усклађености са прихваћеним појединачним међународним уговорима нити спровео поступке оцене уставности Закона које су два пута, у складу са Уставом РС, покренули посланици Народне скуопштине Републике Србије, због чега су пензионери  покренули судске поступке пред судовима у Србији и Европским судом за људска права у Стразбуру.

Намера актуелне власти је да игнорисањем обавезе оцене уставности Закона и одуговлачењем поступака који се воде пред редовним судовима и Уставним Судом Србије, временски одложи обраћање оштећених пензионера Европском суду за људска права (ЕСЉП) у Стразбуру и тако доведе до застаревања настале штете пензионерима која по Закону о облигационим односима наступа после три године од укидања Закона о привременом уређивању начин исплате пензија, односно 1. 10. 2021. године.

У таквој ситуацији и када ЕСЉП донесе позитивну пресуду, пензионери који до 1. 10. 2021.године не покрену поступке за накнаду штете, због застаревања би то право изгубили.

Напомињемо да је ЕСЉП у Стразбуру 2014. године, у предметима остваривања права на пензију грађана КиМ, оценио став Врховног касационог суда Србије о застаревању потраживања у периоду од три године као прихватљив.

Поступак се може покренути пред парничним судом или управним путем пред Фондом ПиО подношењем захтева за доношење Решења  о исплати неисплаћених делова пензије у периоду примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија.

Адвокатске канцеларије са којима Удружење има споразум о сарадњи, заступају оштећене пензионере пред Фондом ПиО и судовима, под условом да оштећени плаћају судску таксу а да оне као накнаду за заступање добију  досуђене адвокатске накнаде и до 10 одсто досуђене накнаде штете.

Покретање управног поступка  пред Фондом ПиО и поступка пред Управним судом не изискује судске таксе тако да је повољнији. У случају позитивне пресуде ЕСЉП накнада штете ће моћи да се оствари пред парничним судом на којем ће покренути управни поступак бити доказ његовог правовременог покретања. Исто тако ће сви судски поступци пред парничним судовима који су завршени одбијајућим пресудама моћи да се обнове.

Зато позивамо оштећене пензионере који нису покренули поступке за накнаду штете да то ураде до 1. октобра 2021. године и тако обезбеде право да после позитивне пресуде ЕСЉП покрену и судски поступак за накнаду штете. Оштећени и наследници оштећених пензионера који су преминули о детаљима могу да се обавесте на сајту пензионервојни.рс.

Јован Тамбурић, председник

5 1 vote
Article Rating

Related posts

Доминантан утицај руске духовности на православље у Светој Гори

Јово

Амерички ултиматум Србији

Славко

Ништа није завршено док СПЦ не изда томос

Prenosimo
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
старији
новији
Inline Feedbacks
View all comments
Микић Сања
Микић Сања
2 година раније

Милов тј Јудин режим у Црној Гори гуши Митрополита и неда да се устоличи на Цетињу исто тако гуши и црногорски народ србске вјероисповјести, нека га Бог свети награди за то и Мајка Божија

1
0
Would love your thoughts, please comment.x