СРБИЈА НЕ ВРШИ KВАЛИТАТИВНУ ОЦЕНУ РАДА СУДИЈА

ОТВОРЕНО ПИСМО ПРЕДСЕДНИKУ ГРУПЕ ДРЖАВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ KОРУПЦИЈЕ САВЕТА ЕВРОПЕ

  • Од Србије се тражи да од судија, осим ефикасности, траже и компетентност, те да се води рачуна о томе да се судије које поступају конфузно, неоправдано или нецелисходно, не бирају на сталне судијске функције.
  • Простом анализом медија у Србији можете се уверити да је одузимање деце политичким противницима владајућег режима и сиромашним грађанима Србије постало једна од главних стратегија застрашивања политичких противника и њиховог ућуткивања, у чему активно учествује ВСС са председницима судова.
  • У Србији је претпоставка за опоравак судства ефикаснија процена квалитета рада судија и више разрешења, а не мање разрешења и одржавање корумпираног кадра.
  • Проблеми у судству у Србији су пре свега резултат његове дубоке политизације и нерада ВСС

Пишу: Проф. др Александар Фатић, редовни професор, Институт за филозофију и друштвену теорију

Проф. др Војин Ракић, редовни професор, Институт друштвених наука

Поштовани судија Марине Мрчела,

Обавештавамо Вас да Србија не испуњава ни минималне стандарде у примени препоруке ГРЕЦО * (GRECO), да се мора развити и унапредити квалитативна оцена рада судија, посебно пре њиховог постављања на сталну судијску функцију.

Извештај ГРЕЦО о примени препорука ГРЕЦО за спречавање корупције међу народним посланицима, судијама и тужиоцима у Србији (4. фаза ) предвиђа да се квалитативна оцена рада судија мора заснивати на, цитирамо “тачности и јасности издатих аката и процедуралних корака, аргументације и образложења”. Другим речима, од Србије се тражи да од судија, осим ефикасности, траже и компетентност, те да се води рачуна о томе да се судије које поступају конфузно, неоправдано или нецелисходно, не бирају на сталне судијске функције.

Застрашивање политичких противника врши се одузимањем деце
Породично право у Србији се користи за обрачун са политичким противницима

Овај део препоруке ГРЕЦО Србија није спровела, што је ГРЕЦО и констатовао у свом извештају о спровођењу препорука из 2020. године. Разлог за неспровођење препоруке лежи у неспремности Високог савета судства (ВСС) да се позабави анализом предмета и озбиљним утврђивањем квалитета рада судија. То се посебно односи на парничну материју, а поготово на материју породичног права, јер се у актуелној атмосфери у Србији ова област права наглашено користи за обрачун са политичким противницима. Наиме, простом анализом медија у Србији можете се уверити да је одузимање деце политичким противницима владајућег режима и сиромашним грађанима Србије постало једна од главних стратегија застрашивања политичких противника и њиховог ућуткивања, у чему активно учествује ВСС  са председницима судова.

У одговору ГРЕЦО Министарство правде Србије је навео да је у Србији у периоду новембар 2018 – новембар 2019. године од 1.844 судија само 13 добило оцену “не задовољава” и да ни један судија није разрешен због ове оцене.

Овај одговор истовремено показује зашто је стање судства у Србији толико катастрофално да представља главну препреку самом наставку европских интеграција Србије, на шта упорно указује и ЕК.

Марин Мрчела,председник суда Грецо

Судија Мрчела, ви као председник ГРЕЦО истовремено сте и судија Уставног суда Хрватске, и познајете регион, те вам је познато шта то значи када се у земљи у којој политички противници режима испливавају из леденог Дунава и у којој се тргује породицама и децом политичких противника преко политички подобних судија, дешавају наведене две ствари:

  1. Не врши се анализа предмета и поступања судија, мимо другостепене одлуке по жалбама, од стране вишег суда, и поступа се према судијама као према “светим кравама”, којима је Уставом дато право да о својим одлукама не дају никоме образложења, па ни јавности ни другим судијама, што је директно супротно препоруци ГРЕЦО, и
  2. Нема довољно негативних оцена квалитета у раду тих судија, а и када их има, они се не разрешавају због тих оцена.

Ове две чињенице потребно је другачије интерпретирати, јер је у Србији претпоставка за опоравак судства ефикаснија процена квалитета рада судија и више разрешења, а не мање разрешења и одржавање корумпираног кадра.

Лош рад Дисциплинског тужиоца ВСС

У вези са тим је питање етике у правосуђу, и препоруке 7 ГРЕЦО, за коју се у извештају ГРЕЦО констатује да нема доказа да Етички одбор ВСС уопште ради свој посао, да не спроводи свој мандат, и да не организује обуку нити поверљиво саветовање судија у етици.

Тужилаштво Србије и његова одељења не раде како треба свој посао

Посебан је проблем рад Дисциплинског тужиоца ВСС, чијом пажљивијом анализом би се лако утврдило (а следеће политичке власти после пада садашњег режима ће то учинити приоритетом) колико је Дисциплински тужилац несавесно обављала свој посао, колико је дисциплинских пријава незаконито и неосновано одбачено уз постојање очигледних тешких етичких и дисциплинских прекршаја, попут одуговлачења хитних поступака, намерног непрослеђивања жалби на другостепено одлучивање, итд. То су лако доказиви дисцплински прекршаји које је Дисциплински тужилац систематски занемаривала и чак заташкавала.

У извештају ГРЕЦО се такође наводи потреба да се Етички кодекс ВСС учини смисленијим и употребљивијим, да се прошири у смислу етичке проблематике.

Етички кодекс писали правници који никада нису ни слушали етику

Разлог за садашњи, неупотребљив Етички кодекс је што је ВСС избегавао да у израду Етичког кодекса укључи иједног етичара, тако да су Етички кодекс писали правници који никада нису ни слушали етику, а камоли да имају неке квалификације из етике. Отуда је тај кодекс празан, репетитиван и на основу њега се не може наметнути етички ред у судству у Србији.

ГРЕЦО би требало посебно да затражи информације о овим чињеницама у вези са радом Дисциплинског тужиоца ВСС у протекла два мандата.

Такође, потребно би било да ГРЕЦО затражи од Србије и информације о квалификацијама и раду највећег основног суда у земљи, Првог основног суда у Београду, затим Трећег основног суда у Београду, Апелационог суда у Београду – институција за које у јавности постоје наводи да је у њима највише политичких злоупотреба судства.

Тужилаштва у Србији не раде свој посао

Посебна тема су тужилаштва у Србији која не раде свој посао, већ делују по налозима владајуће партије у Србији. Тужилаштво или уопште не реагује или не реагује адекватно, у случајевима о којима су медији опширно извештавали, а тичу се пљачке државног буџета од стране највиших функционера и њихових породица, Афере Телеком, Афере АСЕKО (фирма брата премијерке која добија од Владе Србије милионске послове), највеће плантаже наркотика у Европи Јовањица, трговине наркотицима владајућег картела режима, илегалне трговине оружјем, трговине децом и старатељствима од стране центара за социјални рад, надлежног министарства и породичних одељења судова и других афера.

Загорка Доловац, републички јавни тужилац потпуно је подбацила у свом послу и чини оргомну штету судству Србије

Kао страшан недавни пример наводимо у Дунаву пронађено тело веома високо позиционираног политичара владајуће странке, Владимира Цвијана, који је у једном тренутку почео да критикује председника Републике, Александра Вучића. Он је нестао 2018. године и није познато да је ико пријавио његов нестанак (укључујући родитеље). Тек овог месеца (март 2021.) његова смрт је обелодањена, а појавио се у медијима одједном и “извештај о обдукцији” из 2018. године у коме се наводи да је смрт наводним дављењем у Дунаву била “ненасилна” (наведено “ненасилно дављење” одиграло се иначе у јануару).

Тужилаштво на све ово остаје немо, што ствара бојазан код интелектуалаца који су критични према режиму да може буквално било шта да им се приреди. Писци ових редова би такође могли да се “ненасилно утопе” усред зиме, или пак да сазнају из тежимских таблоида да су силовали неког, да туку жене, да имају неку сексуалну девијацију, да су наркомани или било шта друго што Вучичевој пропагандној машинерији може да падне на памет.

Притом знамо да тужилаштво не би реаговало или не би реаговало на примерен начин, нити да би било адекватног судског епилога.

Лош судијски кадар

Сматрамо да су проблеми у судству у Србији пре свега резултат његове дубоке политизације и нерада ВСС на примени препорука ГРЕЦО, као и резултат великим делом лошег судијског кадра. У том смислу, потребно је да ГРЕЦО изда посебне смернице за рестриктивније изборе новоизабраних судија на сталне функције, пре свега у зависности од квалитативне оцене њиховог рада, али и њиховог угледа у јавности, јер неко ко је у јавности испрофилилсан као политички инструменталисан судија не може бити биран на сталну функцију, јер самим тим компромитује интегритет и углед судства.

Лош судијски кадар је последица неквалитетне селекције надлежних судских органа Србије, бирају политички подобне

Надам се Вашој брзој реакцији према Министарству правде и Високом савету судства у Србији, јер судство убрзано постаје главни фактор корупције и обрачуна режима са политичким неистомишљеницима, чак и преко удара на породице противника актуелне политичке власти.

Ово писмо прослеђујемо и г. Оливеру Вархелију, Европском комесару за суседство и проширење, као и г. Владимиру Билчику, Специјалном известиоцу Европског парламента за  Србију, а због значаја делова проблематике овог писма за њих.

Објашњење:

  * GRECO – Група држава за борбу против корупције.- Савет Европе формирао је Групу држава за борбу против корупције (GRECO) још 1999. године, са циљем да надзире примену Конвенција Савета Европе, односно усклађеност законодавстава земаља чланица са антикоруптивним стандардима Савета Европе.

Основна идеја постојања GRECO је да се унапреди капацитет држава чланица за ефикаснију борбу против корупције, да се идентификују недостаци у националним законодавним решењима и убрзају неопходне измене.  GRECO представља и платформу за размену добрих пракси у домену превенције и откривања корупције. GRECO обухвата 50 држава чланица (48 држава Европе, Казахстан и САД). Србија је чланица GRECO од 1. априла 2003. године.

…………………….

0 0 votes
Article Rating

Related posts

Наметање противприродних закона Србији је рат против Бога

Prenosimo

Са колонијама нема равноправог бизниса

Prenosimo

Србе треба лиштити права, а Србију земље, све док се не угаси као држава

Prenosimo
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
старији
новији
Inline Feedbacks
View all comments
Драгољуб Збиљић
Драгољуб Збиљић
3 година раније

Србију волим као своју породицу, јер ми породица не моеж бити среећан ако Србиај није среећна. Имам утиаск да је за сада и адље нерешив српски проблем у томе што институциеј у просеку радее актастроафлно лоше из хиаљду разлоаг. Судство је једно од првих у коме се катастрофално лоше ради. Да буде независно судство, нит о не ваља, јер онад оно може да ради шат хоећ и како хоећ. Да је зависно, опет не авља, јер моћници пресуђики, а не судије. Нажалост, Србији и Србиај не могу ад буду срећни све док су наше инстуитуциеј волунтаристилчке, а не одговорен пошетњу,… Учитај још »

1
0
Would love your thoughts, please comment.x