Рудник литијума или здравље грађана, питање за владу Србије и целу Србију

Пукотине на зидовима кућа од експлозија у руднику у Бору

Рио Тинто и утицај коришћења експлозива у подземној експлоатацији руде јадарита на животну средину *

  • Kомпанија Рио Тинто, планира да дневно ископава 5. 000 тона руде јадарита, а за то ће користити рударски експлозив у великим количинама, од 3,7 тона по дану до 7,0 тона дневно, или 110 до 220 тона месечно
  • У прашинасто-гасним облацима при експлоатацији руде јадарит, налазиће се отровно, гасовито једињење, сумпорводоник, који непријатно мирише на покварена јаја; арсен, који ће загађивати воду и тле. Поред арсена и сумпорводоника, у овим облацима прашине могу се наћи никал, кадмијум, бор –  све канцерогени елементи.
  • Мирјана Анђелковић Луки: Угледајмо се на Норвешку, која је компанију Рио Тинто прогласила за непожељну у њиховој земљи! Гласам за здравље и чисту природу, а Рио Тинто  да се врати тамо одакле је дошао и да пре тога затрпа рупе које је направио!
  • Конеска компанија у Бору компанија далеко од опредељења за принципе зеленог рударства о којима гласно говоре

Пише: Др Мирјана Анђелковић Лукић, еколог,  експерт за утврђивање последица радиолошких, хемијских и биолошких загађења

Рударске активности проузрокују деградацију терена, укључујући ерозију, губитак биодиверзитета, контаминацију земљишта, загађивање подземних и површинских вода и загађење ваздуха прашином и гасовима од рада рударске механизације и коришћења експлозива. Загађење животне средине настаје у процесу геолошких истраживања, припреме за отварање рудника и рада рудника.

Kомпанија Рио Тинто, планира да дневно ископава 5. 000 тона руде јадарита, а за то ће користити рударски експлозив  у великим количинама, од 3,7 тона по дану до 7,0 тона дневно, или 110 до 220 тона месечно. Толика огомна количина експлозива се користи и код отворених копова.

Које све отрове садрже привредни рударски експлозиви

За разлику од војних експлозива, који су углавном базирани на чистим једињењима, привредни рударски експлозиви састоје се од оксиданса, сензибилизатора и инертних компоненти, због чега имају хетерогену структуру. Ако у себи не садрже ни једну компоненту која се класификује као чист експлозив, онда спадају у средства за рушење. Због мале осетљивости на иницијацију, средства за рушење су изузетно безбедна за транспорт, складиштење и манипулацију, услед чега не подлежу строгим прописима који важе за праве експлозиве. То умногоме поједностављује, а самим тим и појефтињује њихову производњу и примену. Савремени привредни експлозиви поседују много већу стабилност и отпорност на влагу у односу на традиционалне, а прилагођени су и за механизовано директно пуњење бушотина (пумпање).

Бушења стена у тунелима пре минирања и постављања експлозива

Рио Тинто ће у експлоатацији руде јадарит и бушење подземних тунела, користити двокомпонентне емулзионе експлозиве. Емулзиони експлозиви  се састоје од амонијумнитрата, и неког органског горива. Отпорни су на воду и при детонацији не ослобађају већу количину отровних продуката. Брзина детонације ових експлозива креће се од 4800 до 5000 м/с, што зависи од састава, густине и пречника пуњења. Погодни су за подземна и надземна минирања, каменолома или отворених копова.

Вештачки изазване експлозије у рудницима и каменоломима,  одликују се низом пропратних појава које се манифестују у самом процесу, или пак у њиховом одразу на средине разарања и околину. Пропратни, у пракси нежељени ефекти експлозија испољавају се изнад средине непосредног разарања, то су: прашинасто-гасни облаци са евентуалним отровним гасовима, ваздушни ударни таласи, разлет фрагмената из миниране стене и сеизмичке вибрације.

Подземни тунели у руднику дугачки су колометерима

У прашинасто-гасним облацима при експлоатацији руде јадарит, налазиће се отровно, гасовито једињење, сумпорводоник, који непријатно мирише на покварена јаја; арсен, који ће загађивати воду и тле.  Поред арсена и сумпорводоника, у овим облацима прашине могу се наћи никал, кадмијум, бор, све канцерогени елементи. За време рада рудника у ваздуху ће настајати честице ПМ 10  и ПМ 2,5 али и мање, реда нанометра, у којима ће се налазити набројани метали и које при удисању, доприносе настајању различитих болести плућа, као и карцинома.

Сеизмички ефекти експлозија при вршењу масовних минирања, настају као реакције тла на механичко дејство ослобођене енегије експлозивних пуњења иницираних у њему. Они се испољавају вибрацијама које се дефинишу брзином, интензитетом и временом трајања.  Интензитет сеизмо-вибрација карактерише брзина осцилације делића стене.

Вађење руде је мукотрпан и ризичан посао

Сеизмо-вибрације тла које могу изазвати оштећење објеката у домашају јачег интензитета потреса, део су вишка енергије експлозива која није искоришћена у процесу разарања. Негативни ефекти минирања, уз вибрацију тла на локацијама објеката оштећених сеизмиком експлозија, неретко служе као доказни материјал у судским споровима између компанија које врше минирање и власника тих објеката.

Слаба заштита становништа од последица експлозија

Рударске компаније у већини земаља су у обавези да следе строге еколошке и рехабилитационе норме у циљу минимизирања утицаја на животну средину и избегавања утицаја на људско здравље. Ове норме и прописи захтевају заједничке кораке процене утицаја на животну средину, развој планова управљања заштитом животне средине, планирање затварање рудника (што мора да се уради пре почетка рударских радова), и мониторинг животне средине у току рада и након затварања.

Сва надлежност из области рударства је на републичким органима, док локалне заједнице на чијој територији се налазе рудници готово да немају било каква овлашћења. Средства од надокнада за коришћење минералних сировина припадају републичком буџету, одакле се у мањем проценту трансферишу у локалне буџете.

То значи да је угрожен интерес локалних заједница на уштрб доласка великих компанија, чији је једини интерес остварење профита, и долазе у земље са нижим стандардима заштите животне средине или где не постоји строга контрола примене светских стандарда, па и принципа зеленог рударства. Њихова прича о томе да примењују принципе зеленог рударства, сарађују и помажу локалну заједницу, само су параван пред медије и државне органе за прикривање непоштовања закона и сопствених компанијских стандарда.

У целом свету становништво протестује против Рио Тинта због загађења

Да би се видело како ће изгледати коришћење привредног експлозива за дубљење рудних ходника за рудник јадарита, треба посетити град Бор у коме Kинези интензивно користе експлозив за отварање рудника бакра и злата у Чукару Пеки.

Рудник бакра и злата у Бору пример загађивања околине

Те радове прате свакодневне експлозије, по сведочењу мештана, чак и ноћу. При том долази до оштећења стамбених објеката, настају дугачке пукотине у зидовима, широке чак 10 сантиметара, пресушују бунари, загађује се околина, оштећује се пољопривредно земљиште, нелегална сеча шуме, што говори да је компанија далеко од опредељења за принципе зеленог рударства о којима гласно говоре. Истовремено, прекинути су раније успостављени контакти са локалним становништвом. Домаћинства трпе значајне економске штете, остали су без воде у бунарима, угрожено им је власништво над пољопривредним земљиштем, шумама, објектима, а због загађеног ваздуха и река, не могу да се баве традиционалним привредним делатностима. Услед велике прашине, која настаје од експлозија, не могу да гаје пољопривредне културе, нити да се баве повртарством, од чега су живели.

Ово исто, а можда и горе, очекује становнике Рађевине. Рудник Рио Тинто и прерада руде биће лоцирани на најплоднијој земљи Рађевине. Ту се гаје малине, разно воће, негују пчелињаци, производи се здраво млеко и разни сиреви. Ниједно парче земље није необрађено! Рудник ће заузети чисто и здраво земљиште величине 1.234,66 хектара, а директан утицај рудника осећаће се уоколо и до 2.023 хектара. Рио Тинто намерава да отвори највећи рудник литијума у Европи, и тиме да загади, не само плодну Рађевину, већ и подручја ван ареала рудника, што ће имати последице по целу Западну Србију, а и шире, на преко граничне области. Рудник или здравље, питање је за целу владу Србије, за целу државу Србију, а посебно за Министарство екологије и Министарство здравља.

Угледајмо се на Норвешку, која је компанију Рио Тинто прогласила за непожељну у њиховој земљи! Гласам за здравље и чисту природу, а Рио Тинто  да се врати тамо одакле је дошао и да пре тога затрпа рупе које је направио.

* Текст је био припремљен за дискусију за округли сто 7. маја у САНУ, али се ауторка разболела

ЛИНК

https://www.koreni.rs/rio-tinto-i-uticaj-koriscenja-eksploziva-u-podzemnoj-eksploataciji-rude-jadarita-na-zivotnu-sredinu/

……………………………………..

 

0 0 votes
Article Rating

Related posts

Ко се и зашто у Србији боји отварања архивске грађе

Gost autor

Ниска репутација компаније Рио Тинто од Аустралије до Америке

Prenosimo

Лустрација – алфа и омега

Славко
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x