Републичка дирекција за имовину кршила прописе и законе

Будући изглед главне железничке станичне зграде у Прокопу

Према тврдњама Транспарентности Србија незаконито одабран приватни партнер за изградњу станичне зграде на Прокопу

Маја 2020.  је закључен „Оквирни уговор о заједничкој изградњи објекта железничке станице, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја на плочи и преносу права на непокретностима између Републике Србије и приватне фирме Railway City д.о.о. Београд, као инвеститора.

  • Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност Србија захтевају од Владе Републике Србије да хитно учини јавно доступном сву документацју као и уговор са предузећем RailwayCity д.о.о. Београд.
  • Није било јавности у спроведеном поступку избора парнера, а кршени су и друге процедуре. Поступак је морао бити другачији

Републичка дирекција за имовину је, судећи по расположивим подацима, незаконито одабрала приватног партнера за заједничку изградњу зграде железничке станице „Београд – Центар“ (Прокоп), паркинга и пратећих комерцијалних садржаја.

Не само да је ово кршење Закона о јавно-приватном партнерству прошло без реакције других државних органа, већ су у њему учествовали и представници Владе, Министарства финансија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Града Београда, Државног правобранилаштва, предузећа Инфраструктуре железнице Србије и предузећа „Београд чвор“, који су дали чланове комисије за избор понуђача.

Наиме, Дирекција је 16. 7. 2019. расписала јавни позив „потенцијалним партнерима“ да упуте писмене понуде за изградњу станичне зграде, паркинга и пратећих комернцијалних садржаја. Како је објављено, Република Србија би уложила земљиште и омогућила изградњу, а приватни партнер би прибавио документацију и финансирао изградњу.

Да ово није био само необавезујући позив за исказивање интересовања, сведочи и чињеница да се у огласу наводи да ће након анализе, бити одабрана најповољнија понуда. То је очигледно и учињено: како се може видети из документације Урбанистичког пројекта у складу са закључком Владе 05 број 464‐3362/2020.

Поглед на будућу станичну зграду у Прокопу са главне улице, ако пројекат буде усвојен

Маја 2020.  је закључен „Оквирни уговор о заједничкој изградњи објекта железничке станице, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја на плочи и преносу права на непокретностима између Републике Србије и Railway City д.о.о. Београд, као инвеститора.

Овај уговор несумњиво представља јавно-приватно партнерство, па је у складу са Законом о ЈПП и концесијама из 2011. морао бити спроведен другачији поступак.

По закону, пројекат је требало да прво одобри Комисија за јавно-приватна партнерства, а затим је морао да се спроведе поступак набавке, где би критеријуми за одабир партнера били прецизно одређени, у којем би постојала заштита права понуђача, што овде није био случај.

Поред тога, такав поступак би гарантовао и јавност кључних информација о спроведеном поступку, обавезама приватног партнера и улагањима државе, која сада није обезбеђена. Не само да нису објављене одлуке о избору понуђача и уговор, већ грађани Србије не би ни сазнали за његово закључивање да се за ову тему нису заинтересовали новинари, пре свега „Политике“.

Због свега наведеног и недоумица које су се поводом природе овог посла појавиле у јавности,   Коалиција за надзор  јавних финансија и Транспарентност Србија захтевају од Владе Републике Србије да хитно учини јавно доступном сву документацју као и уговор са предузећем RailwayCity д.о.о. Београд.

http://www.nspm.rs/hronika/transparentnost-srbija-republicka-direkcija-za-imovinu-nezakonito-odabrala-privatnog-partnera-za-zajednicku-izgradnju-zgrade-zeleznicke-stanice-beograd-%E2%80%93-centar-parkinga-i-pratecih-komercijalnih-sadrzaja.html

…………………….

0 0 votes
Article Rating

Related posts

Вучић генетски модификује СПЦ

Славко

Масовно и брутално убијање српског становништва у селу Велика је геницид

Јово

Свети дух екуменистички и екомунистички

Gost autor
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x