ЗДРАВ И КВАЛИТЕТАН ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ УСЛОВЉЕН ЈЕ ДОБРИМ ОРГАНИЗОВАЊЕМ И УПРАВЉАЊЕМ ПОЛИТИЧКИM СТРАНKAMA

ПРОМОЦИЈА ТРИЛОГИЈЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ  ДР МИЛАНА ТОМИЋА У БАЊАЛУЦИ

 

  • У Бањалуци је 27. новембра у хотелу „Босна“ у организацији Центра за Међународне односе представљено тротомно научно истраживање проф. др Милана Томића  ”Страначка трилогија”

 

  • Књиге су у пуној сали представили проф. др Милош Шолаја, са Факултета политичких наука и председник Центра за међународне односе, проф. др Милан Томић, аутор научне студије и Јово Вукелић, уредник издања и публициста из Београда

 

Пише: Јово Вукелић

 

Страначка трилогија је обимно тротомно истраживачко дело, у издању „Беосинга“ из Београда, које се на више од 1.500 страна  бави настанком, организацијом, управљањем, функционисањем и другим аспектима оснивања и деловања политичких странака.

У Бањалуци је 27. новембра у хотелу „Босна“ у организацији Центра за Међународне односе представљено тротомно научно истраживање проф. др Милана Томића  ”Страначка трилогија”. Књиге су у пуној сали представили проф. др Милош Шолаја, са Факултета политичких наука и председник Центра за међународне односе, проф. др Милан Томић, аутор научне студије и Јово Вукелић, уредник издања и публициста из Београда

О порукама и закључцима ове научне  студије говорио је искусни научник  и проф др Милош Шолаја: Политичке партије, њихово организовање, деловање и утицаји, управљање политичким партијама и њихови односи према друштву, односи партијских система и политичких система, однос према друштвеним циљевима положај појединца – члана, функционера, гласача и становника у партијским и изборном систему представљају комплексно поље истраживања које подразумијева низ варијабли чији се утицај на политичке партије разликује од средине до средине.

Без обзира што различита друштва, државе, па и цивилизације на својствене  начине дефинишу политичке партије, остаје чињеница да су оне стекле глоблану улогу и глобални значај, јер нема модерне државе која не остварује расподелу моћи, функцију законодавне и извршне власти и других утицаја на политичке, економске и друштвене процесе без политичких партија.

Све пост-југословенске државе суочиле су се проблемом транзиције вриједносног и политичког система према опредјељењима израженим у серији политичких избора почетком деведесетих година прошлог вијека. Уз бројне сличности које подразумијева вишестраначка организација политике у новим државама, њихов разлаз и редефинисани друштвени системи утицали су на специфичне политичке прилике у којима странке функционишу у оквирима веома различитих модела. Ти системи су одраз нивоа политичке културе, још више изборне културе и спремности на улогу гласача који управља друштвом и у великој мјери у нашим приликама показују недостатке и недефинисану политичку структуру што често изазива контроверзе, партијска несхватања, неразумијевања и непримјерене обрачуне.

CENTAR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE BANJA LUKA

CENTER FOR INTERNATIONAL RELATION

Тротомна ‘страначка трилогија’ Милана Томића под називом “Политичке странке” који је теоријску експликацију свих аспеката политичких партија употпунио богатим личним искуством и ангажманом као функционер у политичкој партији (ДСС) и кроз комплексну праксу транзиционог партијског ангажовања који је тај ангажман пружао. Низ посљедњих избора у пост-југословенским земљама показује важност овог обимног истраживања за разумијевање садашњости и предвиђање будућег развоја политичких партија, партијских система и њиховог вођења у контексту уставних рјешања и политичких система у којима политичке партије настоје да остваре своје идеолошке и политичке циљеве”, закључио је Шолаја.

Јово Вукелић, уредник издања говорио је о практичној употреби ових књига и нагласио: “Ова научна студија је корисно штиво за оздрављење српских политичких партија, изванредан приручник свим политичким функционерима и активистима и свима који се баве партиским радом, организовањем и деловањем партија. Упиство како направити, основати и водити здраву и добру партијску структуру.

Бављењe политиком, као једном од делатности, има изворни здрави смисао у животу људи – када се њом  бавимо у општем интересу, за опште добро заједнице, за опште добро људи. Политику је Аристотел дефинисао као „практичну делатност која се бави  организовањем људи да на најбољи начин уреде међусобне односе“.

Тако да је била позната дефиниција већ у старој Грчкој да је човек политичко биће (зон политикон), друштвено биће, што је његова конститутивна, суштинска карактеристика. Човек и политика, као бављење заједничким питањима друштвене заједнице, су нераздвојни.

Други појам настао такође у старој Грчкој  је појам политиканство. Тим појмом (политикант) Грци су називали оне људе који су се бавили опшим проблемима града (државе) али из интереса, то су наплаћивали, нису радили бесплатно, нису били  волонтери. Радили су, бавили се политиком у интересу неког човека, групе људи, неке стране, странке… за идеју  – али и за новце.

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

Тротомна „Страначка трилогија“, може се купити по цени од 1.650 динара по примерку (тому), а комплет стаје 4.950 динара (са ПДВ) у Беосинговој књижари “Каиса“, Савска 9, и у књижарама „Лагуне“,  „Вулкана“, и „Службеног гласника“  у Београду.  

ПОПУСТ: Број мобилног телефона аутора за студенте који желе да купе књиге са великим попустом је: 0607336803

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

И трећи назив био је идиотес. То су били људи који се баве политиком (опшим добром) само из личних, углавном материјалних интереса. (Идиоти су били и они који нису желели, а могли су да се баве политиком)

Поставља се питање може ли се у данашњем свету, у друштвима и државама у којима живимо човек бавити политиком а да то не буде политиканство, да не буде бављење политиком из „голих“, себичних интереса?

Може ли се данас човек или група људи бавити јавним пословима и то успешно, мислим да буде утицајна у својим предлозима… ако само делује у интересу грађана, општег, јавног добра… Је ли то реално и је ли то могуће?

Ове три модерне књиге професора Милана Томића, које говоре о настанку, стварању политичких странака, о њиховом организовању и њиховом деловању на грађане, на придобијању гласова грађана, народа разматрају овај прастари проблем из свих углова. Кроз ставове и идеје најеминентнијих мислилаца из ове области . До савремених теорија и метода маркетинга и менаџмента које су у данашње време неопходне за успех у политичком деловању.

Показују ове књиге каква правила и норме једна странка, која обично заступа један део интереса јавности, грађана, један парцијални део интереса друштва, зато се и зове страна, странка – треба да има да би придобила што више људи, да би их што више уверила, убедила да гласају за њу, јер ће онда она да кад дође на власт да реализује њихове политичка уверења, начела, али и интересе. Практичне, материјалне интересе. Не само начела правде, правичности једнакости, слободе, него и начела материјалног благостања.

Ако та правила и норме странка као партикуларна организација кроз политичко деловање спроводи, реализује она има шансе да освоји велики број гласова грађана, значајан број с којим  може да учествује у формирању власти.

Али да се вратимо на кључни проблем области којом се бави аутор Томић. Битно је да се странке, партије организују тако да то могу да реализују оно што су обећале, да поставе структуру своје организације тако да су способне да буду ефикасне, да буду као предузеће, компанија, нека успешна фирма.

Ту почиње кључна прича о смислу овог јединственог научног дела. Ко жели да успе у политици он мора знати главе поставке проблема који се обрађују  у овим књигама, Да би опстала партија  мора да усвоји и спроводи правила која важе у целокупном политичком деловању и кад је успешно и кад је неуспешно.

Из искуства у политичком раду којег сам имао у странци научио сам да опстанак и будућност партије зависе умногоме од добро постављене организације и деловање ће тада бити ефикасно, чак и када се на изборима не постигне сјајан или добар резултат. Партија тада неће пропасти.  У супротном неуспех на изборима код слабо организоване партије угрожава њн опстанак. Утолико да закључим; више вреди 1.000 добро организованих људи, него 100.000 лоше организованих људи. То је истина коју је политичка пракса доказала. А ове књиге то управо обрађују, описују, објашњавају…

Све три књиге су драгоцена литература за студенте и постидипломце који се баве политичким системом, политичким партијама и њеним настанком, деловањем, функционисањем, маркетнигом и менаџментом”, закључио је Вукелић.

С лева: проф. др Милош Шолаја, проф. др Милан Томић, аутор и Јово Вукелић, уредник издања

Професор др. Милан Томић говорио је о настанку ове научне тротомне монографије кроз истраживање дуго пет-шест година и истакао да је мотивацију и инспирацију добио и имао у изјави угледнопг светског теоретичара Италијана Анђела Панебјанка који је истакао да  се ” савремене анализе опиру проучавању партија у ономе што оне очигледно јесу – организације!”

На темељу те констатације професор М.  Томић је спровео обимно истраживање представљјући све научне теорије и релевантне научне мислиоце политичких система, партија, организација, политичког маркетинга и менаџмента.  Томић је изложио главне поставке свој научног дела: “Политичка странка увек има изазов  и циљ да помоћу свог уникатног организационог система, користећи различите технологије деловања у спољашњем окружењу, изврши промене и преобрази друштво, у коме ће људи живети спокојно, комфорно и у благостању. За такав политички циљ потребан је одговарајући политички програм, којим странка покушава да придобије део бирачког тела.
У првој књизи „Организовање политичких странака“  изнео сам проблематику природе и суштине организовања политичке странке, имајући у виду принципе двеју теорија – политичке и организационе, затим однос између организовања и управљања (менаџмента), институционализације политичких странака, организационих промена у партијама, дизајнирање организационе структуре странке, односе између врста партија и типова организационих структура и на крају аутор даје допринос изучавању и анализирању организационе културе у политичким странкама.

Интервју М. Томића радију “Снага народа”, 29. новембра

У другој књизи „Управљање у политичким странкама фокусирао сам се на проблеме управљања у политичким странкама, на појмовно разјашњење управљања и менаџмента, на принципе управљања, на нивое, улоге и способности страначког вођства, на функције менаџмента (предвиђање, планирање, на деловање чланства, управљање људским ресурсима, вођење и контролу).
У трећој књизи „Маркетинг и финасије политичких странака “ анализирао сам управљање у појединим организацијским функцијама политичких странака, и то: финансијској функцији и фандрејзингу, маркетингу политичке странке и политичком маркетингу, функцији управљања изборним кампањама и у административној функцији. Овај трећи том биће најзанимљивији за читање и најкориснији за употребу за бројне „политичке практичаре“.

Др Милан Томић истакао је да полази од реалне претпоставке да они који ће имати у рукама ове књиге и који ће их читати немају много специјалних знања из области организовања, управљања, финансија и маркетинга. Стога је нагласио да није писао строго научним и академским језиком, већ је објашњавао и престављао знања из ових области популарним стилом и разумљивим језиком за шири аудиторијум читалаца, студената и људи који се баве друштвеним и политичким питањима, као и за активисте и функционере политичких странака. Тако ове књиге постају тако незаобилазно штиво и за стварање, али и управљање политичким партијама.

Ослањајући се не само на проверене научне методе и доказане концепте (приликом дефинисања методолошког и теоријског оквира), већ и на огромно лично радно искуство  у раду политичких партија ( Милан Томић је осам година био високи функционер ДСС) ова студија има елементе убедљивости и сликовито кроз примере показује страначке догађаје, искуства и партијску праксу.

Томић је одговарајући на питања слушалаца трибине “Дипломатски форум” у Бањалуци, не као научник, и не као теоретичар, већ и као менаџер и страначки руководилац (који је стварао и део новије страначке праксе у Србији) објашњавао и неке занимљиве феномемне из политичке праксе у свету.

Зато он, као високи страначки функционер, даје врло сликовите примере деловања и рада политичких партија, показује из праксе проблеме који настају у раду унутар партија као и њиховом деловању наспрам јавности. Тако је истицао пример како одобро организоване партије и странке и после одласка дугогодишњег утицајног лидера и харизматичног политичког вође не пропадају, не нестају него настављњају да постоје као што је био случај после одласка Хелмута Кола. лидера ЦДУ, са чела партије крајем 90-тих година прошлог века, после 16 година владавине. 

Видео линк (интервју др М. Томића ТВ Н1, траје 11 минута)

http://ba.n1info.com/Video/Info/a300102/Tomic-Danas-se-svi-mi-bavimo-politikom.html

 

 

0 0 votes
Article Rating

Related posts

Иза западне хајке на „малигни руски утицај“ у Србији крије се – малигни западни утицај

Јово

Степић: Је ли ово тренутак за српско окретање «Примаковљевог авиона» над Атлантиком?

Prenosimo

Многи пљачкаши још су на слободи

Јово
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x