NATO, Друштво, Политика, Преносимо, Свет (планета), Слободе, Србија, Србија и ЕУ

Докле ће грађане Србије да трују „страни инвеститори“?

Штетан утицај загађења из фабрике “Knauf insolation” 

  • Загађење из Кнауфа ветар је разнео по целом граду, али и шире а последице се неће одмах осетити. Загађење организма, пре свега плућа је дугорочно
  • У близини фабрике се налазе школе, дом ученика, вртићи, фабрике хлеба, и цело насеље. Оболевање од карцинома је из године у годину у порасту

Др Мирјана Анђелковић Лукић

Фабрика Knauf insolation се бави прерадом, топљењем камена од чега се посебним технолошким поступком добијају изолациони блокови од камене вуне. Неорганско порекло сировине потиче од изворног материјала, односно природних стена (камена) вулканског порекла (доломит и дијабаз/базалт). Поред ових сировина, камену се додаје и шљака после прераде железне руде, што утиче на повећано загађења ваздуха канцерогеним металима.

Вулкански камен у просеку садржи разне тешке метале, гвожђе, олово, кадмијум, живу, никл и неорганске материје, као што су халогени деривати, хлороводоник, флуороводоник, и гасовити оксиди сумпора, азота, угљеника.

У вулканском камену се могу наћи радионуклеиди, као што су уран 238, торијум 232, цезијум и калијум 40. Ови се углавном налазе у чврстим, суспендованим честицама ПМ 10, са средњим пречником мањим од 10 микрометара и ПМ 2,5 са средњим пречником мањим од 2,5 микрометара.

Према информацији из фабрике, не мери се радиоактивност камена нити радиоактивност генерисаних гасова из производње.

Фабрика “Knauf insolation” послује у Сурдулици од 2005. године, кад је заменила сличну фабрику “Вунизол” на територији Белог Поља. Налази се на мање од 2 километра удаљености од центра града те се може сматрати да је смештена у самом градском језгру.

Фабрика Knauf insulation у Сурдулици је 12 маја 2021. имала хаварију на једној од линија постројења за производњу изолационих плоча од камене вуне, због чега је из димњака за одушак избијао густ, црни дим, чиме је загадио животну средину Сурдулице.

Ово загађење из Кнауфа ветар је разнео по целом граду, али и шире а последице се неће одмах осетити. Загађење организма, пре свега плућа, ПМ честицама је дугорочно и не испољава се одмах, сем код астматичара, болесника са хроничним оболењима плућа, и алергијама.

Оваква емисија загушљивог дима из фабрике Knauf insulation није усамљен случај, већ се повремено дешава, а кад се деси, онда је загађење ваздуха велико. У мају 2022. такође су имали пожар у фабрици појавио се пламен на највишем димњаку. Овакви случајеви су почели да се чешће догађају, чиме се доводи у питање здравље грађана Сурдулице..

Из године у годину се повећава капацитет фабрике, ове године је повећана производња за 20%. Стокирање готових плоча заузима велики простор у кругу фабрике и око ње, велики број камиона шлепера свакодневно је паркиран испред фабрике чекајући утовар готових производа. Упоредо са производњом, расте и брдо јаловине у кругу фабрике, у непосредној близини насеља Бело Поље у Сурдулици.

У близини фабрике се налазе школе, дом ученика, вртићи, фабрике хлеба, и цело насеље. Оболевање од карцинома у Сурдулици је из године у годину у порасту.

Животну средину највише угрожавају емисије штетних материја. Главни загађивачи ваздуха су NOx, SO2 и прашина ПМ честице. Следе CO, CO2, испарљива органска једињења, фенол и формалдехид, деривати хлора и флуора и присутни метали.

У целом граду Сурдулици грађани се жале на непријатан мирис из фабрике који се интензивира преко ноћи. Такође се жале на “летеће честице” које им прљају веш и аутомобиле. Непријатан мирис ваздуха је посебно изражен у селима Алакинце, Сувојница и Бело Поље, јер се налазе директно на правцу вазудушних струјања која доносе непријатне мирисе из фабричких димњака.

Према подацима из литературе, здравствени ризици од камене вуне се упоређују са азбестом, који је канцероген. (https://eutoday.net/news/environment/2018/health-risks-of-mineral-wool-can-be-compared-to-those-of-asbestos-says-leading-expert

https://eutoday.net/assets/news/Mineral-wool-safety-27-June-2018.pdf)

Нагли скок броја оболелих десио се 2009. године. Године 2007. и 2008. број оболелих је био двоцифрени (77 и 69 респектабилно, од тога једно дете), да би већ 2009. скочио на троцифрени, 247 оболелих и једно дете. Питање је шта је то ново унето у ваздух Сурдулице током овог временског периода?!

Број од 2295 од тога 29-оро деце оболелих од рака у периоду од 2007. до 2017. је аларм и веома озбиљан проблем који се тиче свих нас који овде живимо, или повремено боравимо. А посебно забрињава узлазни тренд оболевања, не само код одраслих, већ и код деце који се из године у годину повећава.

Пема најновијем извештају из Здравственог центра у Сурдулици од 17.08. 2021, за период од 01.07.2019. до 31.12.2019. оболело је 26 особа, непотпуни подаци, јер је број оболелих регистрован само за пет месеци у 2019. години.

За период од 01.01.2020. до 21.12.2020. оболело је 26 особа. За период од 01.01.2021. до 30.06.2021 оболело је 6 особа, (тражени подаци 17.08 2021.)

За приказани период од 24 месеци од крцинома је оболело 58 грађана.

Грађани Сурдулице сумњају да оболевају због загађења које у ваздух испушта фабрика Knauf insolation. Стога је с јесени 2017. локална самоуправа организовала потписивање петиције за измештање фабрике због загађења у неки други део државе, јер у Сурдулици послује преко десет година, од 2005. године до данас, 2022. и стално повећава капацитете. Одзив становника Сурдулице је био велики, потпис је дало више од 6.000 грађана (преко 50 одсто пунолетних грађана)

Ванредни мониторинг загађења у Сурдулици за 2018. годину је вршен у мају, септембру, октобру и новембру. Током тог периода мерења у већем броју дана нађено је прекорачење дозвољених вредности за загушљивце амонијак, хлороводоник и формалдехид.

Прекорачење формалдехида током мерења у овим месецима је било у појединим данима чак 9 пута веће од дозвољене вредности од 0,1 милиграм по кубном метру.

Према Интернационалној агенцији за истраживање рака, ИАРЦ, формалдехид је сврстан у прву категорију по карциногености, што значи да сигурно изазива рак код људи. У Европи је он сврстан у трећу групу као могућ карциноген. 

У неким узорцима исталожених честица прашине нађени су тешки метали, канцерогени кадмијум и никл.

Мерења из августа 2021. показују да је ваздух био загађен амонијаком и ПМ 10 честицама преко дозвољених концентрација од 50 микрограма по кубном метру.

Интегрални систем заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у Републици Србији, регулисано је Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009 ).

Према наведеном Закону, члан 62, локална самоуправа има право да прогласи стање угрожености животне средине у случају удеса, зависно од његовог обима, унутар или ван постројења и процене последица које могу изазвати директну или одложену опасност по људско здравље и животну средину, и дужна је да обавести јавност о предузетим мерама.

Дакле, локална самоуправа Сурдулице има могућност, према важећем Закону, да санкционише загађивача, што до данас није учинила. Докле ће Сурдуличани наставити да ћуте и трпе да их трују и угрожавају здравље?

Према члану 103. истог Закона, загађивач који проузрокује загађење животне средине одговара за насталу штету по начелу објективне одговорности. За загађивање животне средине одговорно је и правно и физичко лице које је незаконитим или неправилним деловањем омогућило или допустило загађивање животне средине.

За овакве преступе, према наведеном Закону, а према члану 116, новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара за привредни преступ, казниће се правно лице ако испушта загађујуће и опасне материје, отпадне воде или емитује енергију у ваздух, воду или земљиште на начин и у количинама, односно концентрацијама или нивоима изнад прописаних.

Није познато да ли је неки загађивач у Србији платио казну или отишао у затвор зато што је затровао воду, ваздух и земљиште. У Смедереву и Бору Кинези загађују ваздух у толикој мери да угрожавају здравље и живот људи. И шта? Ништа! Држава не реагује, локална самоуправа још мање. Грађани се боре колико могу, али без озбиљне подршке државе и пре свега Министарстава здравља и заштите животне средине мало шта може да се учини.

https://www.koreni.rs/dokle-ce-gradjane-srbije-da-truju-strani-investitori/

Подели:

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments