Адвокатска Kанцеларија Радић тражи одлагање Закона о родној равноправности

ЗГРАДА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ 

Непримењивост и неуставност Закона о родној равноправности

  • Споран је и преурањен део закона који се односи на увођење нејасног појма “род”, и на употребу “адекватних израза”, уз претњу кажњавања, а да Закон није утврдио те изразе, нити је превидео ко ће их, и у ком року, утврдити.
  • Министарка Чомић самовољно и незаконито крши Закон и Устав

ВРХОВНИ  KАСАЦИОНИ  СУД

Председник Јасмина ВАСОВИЋ

11040 Београд,  Немањина бр. 9

Предмет: Предлог у вези примене чланова 44-47- Закона о уређењу судова

Предлажемо да сазовете Општу седницу Врховног касационог суда у циљу разматрања примене Закона о родној равноправности (Сл.гл.РС,бр.52/21), и доношења одлуке којом ће се одложити ступање на снагу овог закона (у целини или делимично) предвиђено за 1. Јун 2021. године, и/или којом ће се одложити његова примена (у целини или делимично) до испуњења основних уставних и законских услова за то.

Део овог закона регулисао је Устав одредбом 21. о забрани дискриминације по било ком основу. Међутим,  споран је и преурањен део закона који се односи на увођење нејасног појма “род”, и на употребу “адекватних израза”, уз претњу кажњавања, а да Закон није утврдио те изразе, нити је превидео ко ће их, и у ком року, утврдити.

Факсимил поднеска адв. канцеларије Касационом Суду
Образложење

Што се тиче појма “род”, тај појам се не налази у Уставу, а можда то и није важно ако се прихвати објашњење Министра Гордане Чомић – да се ни пиво не налази у Уставу, а да постоји закон о пиву.

Још 3. фебруара 2021. године Гордана Чомић је, са потписом “Министарка”, донела Решење којим је саставила Посебну радну групу за израду спорног закона. С обзиром да Закон о влади познаје израз “министар”, “председник владе” и сл. употреба појма “министарка” је самовласна и незаконита.

То би значило да је поменуто решење потписано од непостојећег функционера и да је неважеће. Промена назива “министар, председник, гувернер, тренер, правобранилац, тужилац…” може бити пуноважан након што законом предвиђена институција (нпр. Одбор за стандардизацију српског језика САНУ) утврди адекватне изразе – под условом да су такве језичке измене могуће и потребне. Примера ради, енглески језик за исте појмове има само по један израз, јер је неутралан (minister, gouverner, coach, state attorney, public prosecutor/district attorney).

Уколико би почела примена Закона, у спорном делу, онда би претходној измени подлегале називи више хиљада професија из Одлуке о јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање… (“Сл.гл.РС,бр.  9/98 и 25/2000……).

Пре ратификовања “Истанбулске конвенције” 2013. године, а такође и пре усвајања предметног закона, било је потребно у Устав унети израз “род”, а затим евентуално ускладити изразе, као нпр.. грађанин (чл.1.); председник Врховног касационог суда, гувернер Народне банке Србије, заштитник грађана (чл.99); председник Републике (чл.101); народни посланик (чл.102); председник Владе (чл.125); министар (чл.153); републички јавни тужилац (чл.158); судија Уставног суда (чл.174)… итд.”

С поштовањем,

Адв. Миленко П. РАДИЋ, Адв. Момир М. РАДИЋ

ЛИНК

http://www.nspm.rs/hronika/advokatska-kancelarija-radic-neprimenjivost-zakona-o-rodnoj-ravnopravnosti.html

0 0 votes
Article Rating

Related posts

Извориште цивилизације није Европа, него управо Азија

Prenosimo

Зашто је мађарски премијер Телеки извршио самоубиство

Prenosimo

Бездушни циркузанти на гробљима

Јово
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x