Mesec: Avgust 2017

Balkan i susedi Srbije, Kosovo i Metohija, Srbija

Albanci prete da postanu najbrojniji narod na Balkanu, a to je pretnja i za velike u Evropi

KOSOVO JE PRVI OZBILJNI STEPENIK SA KOJEG ĆE VELIKA ALBANIJA KROČITI NA NOVE STEPENIKEOtkad nam je Amerika otela sve, srpska pozicija za „pregovaračkim stolom“ živi samo u funkciji legitimizovanja osvajanja i okupacije i zato Srbi nemaju šta korisno da traže i rade u tzv. razgovorimaPokolenjima je trebalo da ostavimo državu, teritoriju, resurse, kulturno, istorijsko nasleđe,

Nastavite čitati….