Mesec: Mart 2008

Društvo, Slobode, Srbija

TORTURA ZAPOSLENIH U “DELTA ĐENERALI OSIGURANJU”

Pravilnik – kodeks ponašanja i pravila „Delta Generali osiguranja“ guši i zatire sva osnovna ljudska prava: prava na slobodu mišljenja, slobodu govora, slobodu kretanja, slobodu privatnosti Jedan od njegovih ciljeva je razvrstavanje i podela na zaposlene, sitne činovnike tj. stado i one koji ih vode, na menadžere i direktoreGlavne vrline zaposlenih treba da budu poslušnost, lojalnost,

Nastavite čitati….
Politika, Srbija

Delioci plena

Neki su od svog stranačkog programa sačinili groblje ideja, ciljeva, načela i principa. Spisak njihovih stremljenja jezivo je groblje potonulih brodova, a ne energija prosperiteta i boljitka. Idejno i ideološko bauljanje tih stranaka dakako govori o tome da su spremni da slegnu ramenima nad činjenicom da su svi „ugaoni kamenovi“ njihovog programa razbacani. Štaviše, spremni

Nastavite čitati….