Društvo, Kultura, List "POLITIKA", Politika, Srbija

Sud: „Politika“ neovlašćeno 2007. godine promenila glavu lista, povređena autorska prava

ISPRAVLJENA VIŠEGODIŠNJA NEPRAVDA PREMA RIBNIKARIMA, OSNIVAČIMA „POLITIKE“

 

  • Presudom se utvrđuje da je “Politika novine i magazini” d.o.o. iz Beograda povredio autorska prava predaka tužioca Vladislava F. Ribnikara i Vladislava Sl. Ribnikara tako što je neovlašćeno aprila 2007. Upravni odbor izmenio glavu lista “Politika”
  • “Obavezuje se “Politika novine i magazini” d.o.o. iz Beograda da štampa glavu lista “Politika” po maketi istog izgleda kakva je bila naslovna strana lista “Politika” do 24. 01. 2007. godine

Apelacioni sud u Beogradu doneo je pre nekoliko dana odluku da je aprila 2007. godine dnevni list Politika pogrešio kada je bez saglasnosti i mimo volje i prava naslednika osnivača ovog lista prepravio glavu – logo Politike i s naslovne strane skinuo imena osnivača, što sada mora da ispravi.

Da podsetimo, Upravni odbor „Politike“ ad, je većinom glasova, posle burne rasprave 19. aprila doneo odluku da sa prve strane lista „Politika“ ukloni- izbaci imena njenih osnivača, braće Ribnikar. Ta odluka je doneta bez ikakvih valjanih i razumnih razloga uprkos snažnom protivljenju porodice Ribnikar i velikog dela kulturne i intelektualne javnosti Beograda i Srbije.

Sadašnjom presudom se utvrđuje da je “Politika novine i magazini” d.o.o. iz Beograda povredio autorska prava predaka tužioca Vladislava F. Ribnikara i Vladislava Sl. Ribnikara tako što je neovlašćeno izmenio glavu lista “Politika”.

“Obavezuje se tuženi “Politika novine i magazini” d.o.o. iz Beograda da štampa glavu lista “Politika” po maketi istog izgleda kakva je bila naslovna strana lista “Politika” do 24. 01. 2007. godine pod pretnjom novčanog kažnjavanja i pretnjom zabrane štampanja novina pod naslovima “Politika” u roku od 15 dana od dostavljanja otpravka presude”, navodi se.

Ovo zaglavlje je bilo izbačeno 12 godina i sada mora da se vrati

Pored toga, zabranjuje se tuženom “Politika novine i magazini” iz Beograda da na bilo koji način vrši povredu moralnih prava autora glave lista “Politika”.

“Obavezuje se tuženi “Politika novine i magazini” d.o.o. iz Beograda da o svom trošku objavi ovu presudu u dnevnom listu “Politika” u roku od 15 dana od dana dostavljanja otpravka presude. “Politika novine i magazini” se obavezuje da tužiocu Davorinu Darku Ribnikaru nadoknadi troškove parničnog postupka u ukupnom iznosu od 203.200 dinara u roku od 15 dana od dostavljanja otpravka presude”.

Tako je konačno posle punih dvanaest godina ispravljena jedna velika nepravda koju su tadašnje vlasti u Srbiji nanele porodici Ribnikar i listu  „Politika“ kojeg su oni decenijama potom vrlo uspešno i časno vodili do jedne od najuglednijih novina u istoriji srpskog novinarstva.

……………………..

SKANDAL KOJI TRAJE: ZAŠTO SU RIBNIKARI IZBRISANI SA NASLOVNE STRANE „POLITIKE“

REČ U ODBRANU TRADICIJE SRPSKE PISANE REČI
  • Kome, zašto i kada je palo na pamet da promeni zaglavlje našeg najstarijeg dnevnog lista, najstarijeg i na Balkanu? Ko je doneo odluku da na naslovnoj strani „Politike“ osvane prazan beleg? Ko Ribnikare, koji su nesporno ušli u istoriju, iz nje izbacuje, da bi sebe udenuo u nju, istoriju, na, za sva vremena, sraman način?
  • Zaglavlje „Politike“ sa imenima osnivača, braćom Ribnikar nije smetalo ni jednom od prethodnih režima, bio on monarhistički, komunistički, socijalistički ili tranzicioni
  • Predlažem da se donese odluka za povratak zaglavlja – glave na naslovnoj strani lista „Politika“, kakav je decenijama (80 godina) unazad postojao.

 Piše: Jovo Vukelić

(Izgovoreno na sednici UO Politike AD 19. aprila 2007. godine u svojstvu člana Upravnog odbora „Politike“ ad) – 1

Prva slova kojima me je naučio otac Milan Vukelić, dugogodišnji novinar „Politike“ – dopisnik iz Herceg Novog i Boke Kotorske – bila su upravo slova iz lista „Politika“, tačnije iz loga „Politike“, pa je i jedna od prvih reči koje sam izgovorio bila „Politika“.

Na naslovnoj strani posle reči „Politika“ u gornjem desnom uglu decenijama je pisalo ko su osnivači lista, sada već starog više od stotinu godina. Poimenice su bila navedena imena četvorice osnivača: novinara, urednika i direktora Ribnikara – dva Vladislava, Darka i Slobodana sa njihovim godinama smrti.

Vladislav ( Franje) Ribnikar, osnivač “Politike”

Normalno je što se njihova imena nisu nalazila na prvoj strani „Politike“ od njenog prvog broja, od prvog dana izlaženja lista. Nisu ni mogla, jer su osnivači lista iz porodice Ribnikar „Politiku“ uređivali u prvih nekoliko decenija po osnivanju lista. Zato je besmislena primedba „da na prvom broju u desnom uglu lista nema imena osnovača“. Nešto može da se zabeleži tek kad se dogodi. Pa i smrt Ribnikara utemeljivača „Politike“ i njenih predratnih urednika i direktora!

„Politika“ je u znak zahvalnosti u svoju „glavu“ ugradila i Ribnikare. Učinjeno je to i iz razloga kojeg sam čuo lično od književnika Branka Ćopića i Dušana Kostića, kojima se u ovome može verovati.

Naime, kada se shvatilo da Ribnikari nisu stvorili samo još jedan dnevni list, već novinu od uticaja i ugleda kojoj je obezbeđen dug život, čega smo i mi danas svedoci, rodila se ideja, kako su tvrdili Ćopić i Kostić, da se utemeljivačima „Politike“ imena stalno nalaze na naslovnoj strani.

Grob Darka Ribnikara, urednika, poginuo je kao borac u Prvom svetskom ratu 1. avgusta 1914.

I tako su decenijama njihova imena svakodnevno, u cik zore, kad novine izlaze na ulicu, gledala svetlost dana. To nikada nikome nije smetalo. Nikada niko niotkoga nije čuo da je neumesno, ružno, neprimereno, nepristojno (i nemoderno) što imena osnivača čuvenog brenda stoje uklesana na naslovnoj „Politike.“

Nije to smetalo ni jednom od prethodnih režima, bio on monarhistički, komunistički, socijalistički ili tranzicioni…. Naprotiv!

Zašto to nikome nikada nije smetalo – pitao me jedan prijatelj pre par nedelja. Odgovorio sam da je to verovatno zato što skoro svi ljudi poseduju minimalan stepen poštovanja prema tradiciji. A ovde je u pitanju upravo odavanje pošte jednoj uspešnoj tradiciji, upornosti, strljivosti i optimizmu da se opstane i uspe.

I više od toga – danas dodajem: u pitanju je i osećanje ponosa građana Srbije tradicijom.

Ponosan sam što imamo tako stari i ugledni dnevni list, među tri najstarija u Evropi.

Kome, zašto i kada je palo na pamet da promeni zaglavlje našeg najstarijeg dnevnog lista, najstarijeg i na Balkanu?

Nenametljivo uokvirena imena, smeštena u gornji desni ugao – nestala su! Ribnikari su decenijama po odlasku iz ovozemaljskog života izbrisani sa naslovne strane lista koji su utemeljili. I to još nezakonito!

Tabla na zgradi u Makedonskoj ulici u Beogradu

Valjani razlozi za takvu odluku do danas nisu doprli u javnost! Niko nije saopštio ubedljive argumente za donetu odluku. Ko je pitao čitaoce „Politike“ da se Ribnikari izbrišu sa njene naslovne strane?

Grob Vladislava Ribnikara, osnivača lista “Politika”, poginuo je u borbama na Drini, 1. septembra,  dan kasnije od svog brata Darka Ribnikara

Ne osećam se ni malo prijatno što se, u javnosti Srbije i Beograda, glavna bitka za očuvanje zaglavlja „Politike“ vodi iz Fonda Ribnikar. Neko će reći da su oni dužni da reaguju i bore se za svoje nasleđe. Ne delim to mišljenje i smatram da su mnoge institucije, od Srpske Akademija Nauka i Umetnosti (SANU) do novinarskih udruženja, kao i istaknute javne ličnosti prozvane da se založe za povratak Ribnikara na naslovnu „Politike“.

Zašto? Zato što Ribnikari odavno nisu samo deo porodičnog nasleđa. Oni su mnogo više: stvarajući „Politiku“ postali su najznačajniji deo istorije našeg novinarstva i izdavaštva, naše kulture i pisane reči.

To je činjenica koja se ne može poreći. I danas je, kao i decenijama unazad, svima, koji drže do svog imena, čast da pišu u „Politici“, ili da „Politika“ o njima piše afirmativno.

Dakle, ko je rešio da spomenik pisane reči razori? Ko je doneo odluku da na naslovnoj strani „Politike“ osvane prazan beleg? Ko Ribnikare, koji su nesporno ušli u istoriju, iz nje izbacuje, da bi sebe udenuo u nju, istoriju, na, za sva vremena, sraman način?

“Politika” (iz 1934) je štampana decenijama sa istim zaglavljem

Ko sebi diže spomenik na krnjoj glavi novine, koja je deo naše kulture i istorije, koja je katalizator progresivnih ideja. Nije li je u pitanju rušenje spomenika da bi se sebi napravio spomenik? Da li je Herostrat ponovo rođen i ponovo dela, ovoga puta u Srbiji?

Takvima se ne treba baviti, jer su nedostojni. Ali njihovim odlukama moramo. I ova odluka neće i ne sme biti dugog veka. Jasno je da nakaradne i nezakonite odluke moraju biti promenjene. Nema tog suda, uključujući i sud javnosti, nema te društvene klime, političke i kulturne sredine u kojoj ovakav monstruozni čin može opstati, ili se opravdati.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Članovi Upravnog odbora (UO) “Politike” ad iz aprila 2007.

Emir Kusturica, predsednik; Zoran Vacić, gener. direk “Politike”ad (bez prava glasa); Matija Bećković, akademik; prof dr Milo Lompar;Predrag Mihajlović, zamenik predsednika UO i predstavnik Komercijalne banke; Đorđe Vukadinović, saradnik Filozofskog fakulteta; mr Vladislav Cvetković; Mladen Serventi;Darko Ribnikar, Aleksandar Saša Simić, predstavnik, zastupnik Vlade Srbije;  i predstavnici akcionara Politike ad: Jovo Vukelić, novinar-urednik, Žarko Rakić, novinar, Ljubiša Babić, predsednik Sindikata “Politike”ad i Ivan Kočiš.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Upravni odbor Politike AD ima zato moralnu obavezu i dužnost da učini sve da se poništi necivilizacijski postupak brisanja osnivača iz glave lista „Politika“.

Naša je prevashodna obaveza da štitimo „Politiku“ od onih koji žele da je svedu na mali provincijski list. To činimo štiteći njeno ime i njenu istoriju! Ako nam to nije prvi zadatak, šta je? A ako u tome ne uspemo šta smo onda činili?

“Politika” od 6. oktobra 2000: Zaglavlje isto, naslovi drugi…

Zato predlažem da se na ovoj sednici Upravnog odbora donese odluka za povratak zaglavlja – glave na naslovnoj strani lista „Politika“, kakav je decenijama unazad postojao. Takođe, i da se uputi izvinjenje svim čitaocima „Politike“ zbog promašenog„eksperimenta potkivanja žabe“.

……………..

1  https://izmedjusnaijave.rs/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d0%be%d1%98%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%98%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%be-%d1%81%d1%83-%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8/

………………………..

Najnovija odluka suda je lično za mene satisfakcija i priznanje da je moje zalaganje da zaglavlje „Politike“ sa Ribnikarima ostane – bilo ispravno.

:::::::::::::::::::::::

Podeli:

00votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments