Gost Autor, Društvo, Politika, Slobode, Srbija

Stav RAS akademije: Ugrožen zdrav život i opstana srpskog naroda

UGROŽAVANJE BIOLOŠKOG I DUHOVNOG OPSTANKA SRPSKOG NARODA

 

  • Rio Tinto planira da za preradu rude koristi vodu za piće, odličnog kvaliteta iz aluviona Drine (podzemna voda) u količini od 6 miliona litara dnevno i da zatim upotrebljenu, zagađenu vodu vraćaju u isti aluvion. Za preradu bi se koristila koncentrovana sumporna (hiljadu tona dnevno) i hlorovodonična kiselina (15 tona dnevno)… nusprodukti bi takođe bili toksični arsen i kancerogeni kadmijum
  • Ne postoji nijedan dobar razlog za otvaranje rudnika litijuma, a naša životna sredina bi bila trajno uništena. Sa rudnom rentom od 3% bi prihodi od rudnika bili zanamarljivo mali. Prognoza ukupnog prihoda Rio Tinta u projektu Jadar je oko 550 miliona evra godišnje, dok bi to za Srbiju bilo 7,6 miliona evra godišnje.
  • Bezakonjem se i u Beogradu od strane gradske vlasti ugrožava život ljudi, sprovodi se nelegitimna i kriminalna gradnja 50.000 stanova i metro stanice na jedinom izvorištu za vodosnabdevanje Beograda, na Makiškom Polju, čime bi 2.5 miliona stanovnika ostalo bez osnovnog resursa, VODE ZA PIĆE.

RAS akademija, koja ima zadatak da se bori za biološki i duhovni opstanak srpskog naroda, izražava zabrinutost zbog ubrzanog urušavanja pravne države što je pretnja za opstanak naroda i napredak Srbije. Zbog niza do sada preduzetih aktivnosti od strane nelegitimnih predstavnika vlasti i donetih zakona po štetu gađana i životne sredine Srbije, izražavamo opravdanu sumnju na visok stepen korupcije. Kao posledica toga, građanima se ukida suverenitet, lične i građanske slobode i to je put u totalitarizam.

Taj put upravo trasiraju i poslanici Narodne skupštine Srbije izglasavanjem Zakona o referendumu i narodnoj inicijativii, gde je smanjivanjem cenzusa obezvređen ovaj instrument izražavanja volje građana; najavljene Izmene Zakona o eksproprijaciji su udruženi zločinački poduhvat kojim se imovina građana može oduzeti i pod izgovorom javnog interesa preusmeriti strancima. Tako bi naša divna zemlja, prirodna bogatstva i naši resursi, naši privatni posedi, očevina i dedovina mogli da dođu u posed (belo)svetskih žmukljara. U daljoj fazi to vodi i privatizaciji ljudi. U skladu sa pljačkaškim ciljevima stvara se takav zakonodavni okvir kojim bi se ljudima onemogućilo da traže svoja prava.

Država Srbija krši sva prava i zakone zbog Rio Tinta

Drastičan primer je forsiranje strane korporacije Rio Tinto od predstavnika vrha vlasti. Za privatni projekat se uključuje država. Urađeno je niz nepravilnosti, tako npr. imaju Stratešku procenu ali je urađena na kriminalan način. Izdata je procena za projekat koji nije dovršen – ne zna se tehnologija, raspored, životni vek (govori se o 30-60 godina, a nedavno čujemo 90); napravljen je Prostorni plan a nije napravljena studija izvodljivosti; Država je spremna da proglasi javni interes za privatni projekat, što je kršenje zakona, Ustava, prava građana koji tamo žive. To znači da se za privatni projekat uključuje država da preti eksproprijacijom i oduzimanjem zemlje – što je protivzakonito.

Pitamo se da li bi i u jednoj državi političari sebi dozvolili da omalovaže stručno mišljenje akademika, kao što je to učinila ministarka Zorana Mihajlović? Nakon dvodnevnog Skupa u SANU o “projektu” Jadar i stava tri relevantna akademijska odbora da ovaj projekat nije jasan i transparentan, političari na vlasti nas i dalje lažu o korisnosti rudnika litijuma. Govore nam da su u Srbiji značajne zalihe litijuma, a nisu nam rekli da su zalihe veće u Češkoj i Nemačkoj i da se litijum nigde u Evropi ne eksploatiše.

Alek Račić, Predsednik Razvojne akademije bori se za prava građana

Nisu nam rekli da se takvi rudnici a priori ne otvaraju u naseljenim mestima, a da bi nama time trajno uništili plodnu zemlju Jadra i Rađevine, 14 sela, da bi ostalo bez posla najmanje 10 000 ljudi.

Nisu nam rekli da bi značajno bio ugrožen biodiverzitet, uništeno oko 145 vrsta biljaka i životinja, od toga 1/3 zaštićenih vrsta, uništeno arheološko i kulturno blago, kao i srednjevekovni manastir Tronoša, duhovno blago. Od političara na vlasti nismo mogli da čujemo da je kopanje i prerada litijuma ekološki neprihvatljiva i da se ovakvi rudnici ne otvaraju u naseljenim mestima. Da je urađena Studija uticaja rudarskih radova i deponije na okolinu, saznalo bi se da se planiraju rudarski radovi na strateškom izvorištu vode za piće za snabdevanje Srbije, odnosno Beograda, Mačve i Zapadnog Srema (prema Vodoprivrednoj osnovi iz 1992 godine, Studiji o upravljanju vodama iz 2017. god., i Izveštajima SEPE (Agencije Ministarstva za zaštitu životne sredine iz 2019) i odustali bi od te ideje, jer je resurs vode za piće važniji od rudarenja, a zajedno nikako ne mogu.

Rio Tinto planira da za preradu rude koristi vodu za piće, odličnog kvaliteta iz aluviona Drine (podzemna voda) u količini od 6 miliona litara dnevno i da zatim upotrebljenu, zagađenu vodu vraćaju u isti aluvion. Za preradu bi se koristila koncentrovana sumporna (hiljadu tona dnevno) i hlorovodonična kiselina (15 tona dnevno)… nusprodukti bi takođe bili toksični arsen i kancerogeni kadmijum. Iskop rude bi se vršio miniranjem ležišta, što bi prouzrokovalo buku, stalno podrhtavanje tla, pojavu klizišta, odrona, zemljotresa, poplava i ko zna čega. Rio Sava, ćerka firme Rio Tinto, nije jasno prikazala čitavu metodologiju i nema je. U dolini Jadra, plavne reke, ostali bi milioni tona, (piramide) toksične jalovine.

Brda zatrovane jalovine od rudnika litijuma

Zagađenja ne poznaju granice i opasnost preti čitavoj Srbiji, a naročito ako se ima u vidu da je Ministarstvo rudarstva od početka godine izdalo više licenci za istraživanja (belo)svetskim kompanijama. To prema predloženom prostornom planu RS (PPRS) više nije samo sada Jadar, već 10-tak istraživačkih mesta za slične rudnike, a 40 u Srbiji. Time bi se Srbija pretvorila u Rudnike (!) tj. toksična jalovišta, pustinje i uništila naša lepa plodna zemlja. koja je Bogom dana za razvoj poljoprivrede, prerađivačke industrije i turizma.

Do sada nije napravljena tačna i poštena procena toga šta bi se sa rudnikom Jadar “dobilo”, a šta izgubilo. Ne postoji nijedan dobar razlog za otvaranje rudnika, a naša životna sredina bi bila trajno uništena. Sa rudnom rentom od 3% bi prihodi od rudnika bili zanamarljivo mali. Prognoza ukupnog prihoda Rio Tinta u projektu Jadar je oko 550 miliona evra godišnje, dok bi to za Srbiju bilo 7,6 miliona evra godišnje. Ovo je i u ekonomskom pogledu neprihvatljivo i smešna cifra ako se zna da je npr. samo na medu u 2020. godini Srbija izvezla 2.700 tona meda za oko 13 miliona evra.

Da se u Srbiji ne ulaže u razvoj poljoprivrede i onoga što bi stvarno donelo prihod, sačuvalo narod i zemlju za ova i buduća pokolenja, vidi se ovih dana i iz rebalansa budžeta kojim je za poljoprivredu odvojeno 3,5% umesto 5%!

Ovakav “razvojni” program, koji po svojoj suštini predstavlja ekocid nad prirodom i stanovništvom Srbije, stranka na vlasti nije imala u predizbornoj kampanji i svakako joj dela ministarke Z. Mihajlović ne služe na čast.

Ugroženo snabdevanje Beograda zdravom pijaćom vodom

Bezakonjem se i u Beogradu od strane gradske vlasti ugrožava život ljudi, sprovodi se nelegitimna i kriminalna gradnja 50.000 stanova i metro stanice na jedinom izvorištu za vodosnabdevanje Beograda, na Makiškom Polju, čime bi 2.5 miliona stanovnika ostalo bez osnovnog resursa,VODE ZA PIĆE.

Otpor građana Srbije gradnji rudnika litijuma sa prljavom tehnologijom je ogroman

Tom sramnom odlukom o izgradnji, gradska vlast bi bila odgovorna za zagađenje vode aluviona Save, oboljenja stanovnika sa mogušću smrtnih ishoda, masovno iseljavanje iz privatnih stanova i kuća, prouzrokovanje nezamislivih materijalnih šteta, odnosno za ekološki genocid i proterivanje sopstvenog naroda sa vekovnih ognjišta.

Iz oba primera se može zaključiti da su predstavnici vlasti, sprovodeći samovolju i agresiju nad stanovnicima Beograda i Srbije, osim kršenja demokratskih prava građana, Aehuske konvencije i Ustavnog prava na zdravu životnu sredinu, pogazili i priznavanje Prava na bezbednu, zdravu i održivu životnu sredinu kao LJUDSKO PRAVO koja je nedavno izglasao Savet za ljudska prava UN (08.10.2021.)

Pored niza socio-ekonomskih posledica, neizostavna zabrinutost akademije RAS je i demografska sigurnost. Politika uvoza migranata i nebrige za demografsku sigurnost je dovela do toga da je za 10 meseci ove godine u Srbiji je umrlo više od 108.000 građana, a broj živorođenih iznosio je 50.000, saopštio je 26. novembra 2021.godine Republički zavod za statistiku. Može se reći da je nestao jedan grad, veličine Valjeva, u čijem gradskom jezgru živi oko 59.000 stanovnika (ovde).

Ovo su samo neki primeri štetnog delovanja ove i ovakve države pod upravom vladajuće partije (SNS), što vodi ugrožavanju života svih građana Srbije, pa i biološkog opstanka srpskog naroda.

Na žalost, u ovim vremenima kada su Istina i Pravda najređe zastupane kategorije, ni SPC, koja je nekada bila stožer okupljanja i podrška srpskom narodu, nema stav o pitanjima od strateškog značaja za opstanak većinskog, pravoslavnog naroda, u Srbiji.

Skupština RAS Akademije, Beograd,

  1. novembar 2021. godine

…………………….

Podeli:

00votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments