Društvo, Istraživanja-Dosije, List "POLITIKA", Politika, Srbija

Službeni stanovi postali privatni

 

EKSKLUZIVNO U „POLITICI”: PLJAČKA STAMBENOG FONDA FEDERACIJE (1)

 

Ko su doskorašnji najviši državni funkcioneri kojima su mimo Ustava i Zakona o imovini SRJ dodeljivani stanovi 

 

  • Doskorašnji najviši državni funicioneri dobijali službene stanove, a potom ih otkupljivali. –
  • Stanovi deljeni suprotno Ustavu i Zakonu o imovini SRJ. –
  • Javašluk u raspolaganju državnom imovinom.–
  • Do stana bez rang-liste

Piše: Jovo Vukelić

četvrtak 1. mart 2001.

Ono što je trebalo da bude gazdovanje stanovima iz namenskog fonda Federacije, pretvorilo se poslednjih godina u haos koji su mnogi ministri, ambasadori i funkcioneri sudstva bivše vlasti iskoristili da se protivzakonito domognu stambenog prostora.

„Politici” je ekskluzivno dat na uvid izveštaj saveznih inspektora koji potvrđuje mahinacije i ilegalnu privatizaciju. fonda u koji su se godinama ulivala sredstva poreskih obveznika SRJ.

Na spisku onih koji su se u periodu februar 1994. – januar 1999. mimo propisa uselili u stanove saveznog fonda, s „pravom” da ih otkupe ili otuđe, našli su se između ostalog i ovi bivši funkcio-neri: potpredsednik savezne vlade Vladan Kutlešić i savezni ministri Zoran Vujović, Goran Matić, Čedomir Mirković, Borislav Vuković, Jugoslav Kostić, Velizar Đerić, Miodrag Mišković, Petar Jojić, Dojčilo Radojević, pomoćnik ministra Aleksandar Milutinović…

Na listi su predsednik Saveznog suda Borivoje Vukićević i savezni javni pravobranilac Miloš Bojović, generalni sekretari Savezne skupštine, odnosno SMIP-a, Milisav Milenković i Danilo Pantović, ambasador u Velikoj Britaniji, Miloš Radulović, direktor Tanjuga Zoran Jevđović…

„Politika” će narednih dana pisati i o drugim bivšim funkcionerima koji su mimo Ustava i Zakona o imovini SRJ došli do stanova bez ikakvih rang-listi a pri tom su već imali rešeno stambeno pitanje.

Savezni upravni inspektorat načinio je izveštaj o gazdovanju stambenim fondom Federacije od 1994. do poslednjih dana protekle godine. Pet saveznih upravnih inspektora radilo je danonoćno ispitujući zakonitost dodele stanova i poslovnog prostora saveznim funkcio­nerima i zaposlenima u saveznim organima. Ispitivanje se odnosilo i na davanje zajmova za rešavanje stambenih pitanja.

U zvaničnom zapisniku inspektori su konstatovali da u Komisiji Savezne vlade za stambena pitanja ne postoji evidencija o službenim stanovima tako da se ne zna tačan broj službenih stanova! Ali, ne zna se ni broj stanova kojima je ranijih godina promenjena namena koji su od službenih pretvoreni u privatne.

Haos u evidenciji

Otkriveno je, međutim, da su stanovi dodeljivani visokim državnim funkcionerima i ministrima bez pravnog osnova, otuđivanjem službenih stanova u privatne, za neke stanove se ne zna ni kome su dodeljeni, otkriveno je da u mnogim državnim stanovima stanuju bespravno državni činovnici.

Komisija je konstatovala da postoje službeni stanovi u saveznim ministarstvima za inostrane i unutrašnje poslove, Ministarstvu za odbranu i Saveznoj upravi carina o kojima nema podataka. Ti stanovi se pojavljuju u dokumentima samo onda kada treba doneti odluku o promeni namene stana – iz službenog u privatni! Otkriveno je da postoji mnogo veći broj službenih stanova nego što je broj predmeta u Komisiji Savezne vlade za stambena pitanja pa je predložena dalja kontrola u svim pomenutim državnim institucijama.

Otkriveno je da je u vlasništvu savezne države šest službenih stanova u beogradskoj ulici Herceg Stjepana 10, dodeljenih u zakup i na neodređeno vreme kao porodični, bez sprovedenog postupka o promeni namene službenog stana.

Većina predmeta za dodelu službenog stana nije potpuna, nema svu potrebnu dokumentaciju, a u nekima nema rešenja Komisije. Ni u jednom predmetu nema ugovora o zakupu stana na određeno vreme, što je obaveza po članu 17. Uredbe o dodeli stanova.

Nema ni reversa za primljeni nameštaj i drugu opremu iz pomenutih stanova shodno članu 19. iste Uredbe, a nema ni zapisnika o stanju nameštaja i opreme koju korisnik prima. Javašluk je bio beskrajan, a neodgovornost u raspolaganju državnom imovinom dostizala je najveće moguće razmere.

Savezni ustavni sud još u maju 1998. utvrdio da Uredba o dodeli stanova iz saveznog stambenog fonda nije u saglasnosti sa Ustavom SRJ i Zakonom o imovini SRJ. Ipak, stanovi su se po toj nezakonitoj i neustavnoj uredbi dodeljivali od februara 1994. do januara 1999.

Posle ovakve odluke Ustavnog suda doneta je nova Uredba o načinu, kriterijumima i merilima za davanje stanova u zakup i dodeljivanje stambenih zajmova. Ali od 1994. do danas nikada nije utvrđena rang-lista, odnosno redosled za rešavanje podnetih zahteva, a ni mišljenje Saveznog javnog pravobrani-laštva što je bila zakonska obaveza u slučaju otkupa ili zakupa, pa se može očekivati da ugovori o zakupu i otkupu budu poništeni.

Stanovi kao bombone

Iz izveštaja inspektora vidi se da su stanovi deljeni najprivilegovanijim ličnostima, ministrima, ambasadorima, saveznim poslanicima, direktorima saveznih institucija, a ne licima koja nemaju rešeno stambeno pitanje. Takvih je tačno 1218 a njihovi zahtevi i dalje čekaju na rešavanje.

Vuk Ognjenović: iako komunista, stručnjak za pretvaranje državne u privatnu imovinu

Predsednik komisije za stambena pitanja od septembra 1994. bio je bivši državi i savezni ministar Vuk Ognjanović, od maja 1997. bivši savezni ministar Jugoslav Kostić, a od septembra 1999. do septembarskih izbora 2000. savezni ministar Zoran Vujović.

Pod njihovom dirigentskom palicom deljeni su stanovi najpodobnijim kadrovima bivšeg režima ne gledajući da li državne stanove dobijaju zakonito, da li imaju pravo da ih otkupe i pretvore u privatne, da li već imaju odgovarajuće stanove. Stanove su dobijali funkcioneri koji su već imali drugi stan.

Tako su stanove u vlasništvu države dobili mnogi funkcioneri s pravom da ih otkupe i otuđe, iako je to nezakonito.

Nepravilnosti u nizu

Danilo Pantović, bivši generalni sekretar SMIP-a, član direkcije JUL-a i nekadašnji šef kabineta Vlajka Stoiljkovića dobio je u zakup na neodređeno vreme stan „u izgradnji” površine 149 metara kvadratnih u ulici Filipa Kljajića. Pod uslovom da vrati stan u ulici Strahinjića Bana površine 70 kvadrata. U zahtevu se navodi da će po-menuti stan od 149 kvadrata Pantović koristiti sa suprugom.

Velike zlooupotrebe: Danilo Pantović

Stan se dodeljuje 13. juna 2000. na neodređeno vreme. U aprilu 2000. Pantović je dao izjavu da prenosi stan iz Strahinjića Bana u Fond imovine SRJ. A u septembru iste godine potpisan je ugovor o razmeni stanova i sticanju susvojine tako da je Pantović zakupac 77 odsto površine stana od 149 kvadratnih metara na dva nivoa, a vlasnik 23 odsto površine. Zatim se dešava čudo, jer se pravi novi ugovor o zakupu pomenutog stana, koji se s jedne strane gradi, a s druge strane se već nesmetano može koristiti. Tako je stan u julu bio u izgradnji, u fazi grubih radova, u aprilu, tri meseca ranije stan je završen u useljiv!?!

Na kraju pominje se 115 kvadrata kao površina stana koja se otkupljuje, a obračun elemenata za utvrđivanje otkupne cene stana nije parafiran od ovlašćenih obrađivača predmeta.

U ovom slučaju je izvesno da stan nije pravilno dodeljen, da ima mnogo netačnih podataka i Komisiji savezne vlade za stanove čiji je sada predsednik Zoran Živković, savezni ministar unutrašnjih poslova, u ovom slučaju predstoji detaljno ispitivanje celog slučaja.

Rešenje za sudiju

Borivoje Vukićević, bivši predsednik Saveznog suda dobio je u zakup na neodređeno vreme novoizgrađeni stambeni prostor jula 1999. površine 62 kvadrata, a koji se nalazi, uz postojeći, u Maršala Tolbuhina u Beogradu, a koji je vlasništvo imenovanog tako da je nova stambena površina ukupno 135 kvadratnih metara.

Vukićević je zahtev podneo februara 2000. Uz zahtev imenovanog priložena je odluka Skupštine stanara o saglasnosti da izgradi stambeni prostor okvirne površine 43 kvadrata, a ne 63! Vukićević je bio investitor i imao je saglasnost da on trajno koristi tako adaptirani prostor. Navedeni radovi su kasnije odlukom Komisije savezne vlade finansirani iz sredstaza Federacije.

Nešto kasnije Vukićević je priznao SRJ pravo vlasništva na delu njegovog stana, s tim da mu se u skladu sa zakonom nakon završetka radova omogući pravo otkupa dograđenog dela stana. Tako je u septembru 2000. zaključen i ugovor o otkupu. I u ovom slučaju pravnici će imati još posla da utvrde nepravilnosti u dodeli ovog prostora, kao i prava na otkup i pretvaranja državne imovine u privatnu.

Ministar i sin

Treći korisnik stambenog fonda Fe-deracije bio je bivši savezni ministar telekomunikacija Dojčilo Radojević. On je u junu 1998. dobio u zakup na neodređeno vreme četvorosoban stan površine 81 kvadrata na Novom Beogradu, ali pod uslovom da stan iz Bulevara AVNOJ-a unese u fond savezne vlade.

Nešto kasnije, novim rešenjem, taj se uslov briše! Ministar je naveo da taj stan nije u njegovom vlasništvu, a ni članova njegovog domaćinstva. Iz dokumentacije se vidi da je ministar taj stan površine 83 kvadrata poklonio sinu ugovorom o poklonu iz 1998.

Rašomonijada se nastavlja ugovorom o otkupu iz jula 1999. na 40 godina, ili 480 rata po 510 dinara.

Tako su ministar i njegov sin došli u posed stana od 83 kvadrata sa garažom od 3 kvadrata u Bulevaru AVNOJ-a, kao i stana od 181 kvadratnog metra u Bule-varu Lenjina na Novom Beogradu.

I za komisiju iskusnih stručnjaka, ali i kriminalističku policiju, samo oko ovog stambenog slučaja biće dosta posla.

četvrtak 1. mart 2001.

(U sutrašnjem broju, nastavak 2: Kako su do stanova i kredita došli Vladan Kutlešić, Čedomir Mirković, Petar Jojić, Jugoslav Kostić, Borislav Vuković, Goran Matić)

Podeli:

00votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments