Društvo, Istraživanja-Dosije, List "POLITIKA", Politika, Srbija

Svi jurili samo pare

DOSIJE POLITIKE:  KAKO JE PRODAT DEO „TELEKOMA SRBIJE“ (3)

 

  • Boris Tadić: Završava se novi zakon o telekomunikacijama. –
  • Najteža posledica, po oceni saveznog ministra telekomunikacija, jeste naše zaostajanje u razvoju. –
  • I „Telekom” i „Mobtel” gledali jedino da izvuku što veći profit. –
  • Katastrofalni rezultati kontrole kvaliteta. –
  • Predstoji revizija ugovora sa Italijanima i Grcima

Pišu: J. Vukelić  i G. Volf

  1. 7. april 2001.

Prodaja dela „Telekoma Srbije” izaziva i dalje veliku pažnju naše, ali i međunarodne javnosti, kako zbog sumnjivih radnji koje su tada počinjene, tako i zbog posledica koje su nesumnjivo uglavnom negativne. Ono što je možda najveći problem jeste tehnološko zaostajanje našeg telekomunikacionog sistema, što ima loše posledice po ukupan razvoj države i privrede. I u samom PTT sistemu štete su očigledne i ovaj problem valja što pre rešavati. O tome kakvo je stanje naših telekomunikacija i šta učiniti da se ono poboljša, da se uhvati korak sa svetom, za „Politiku“govorio Boris Tadić, savezni ministar telekomunikacija.

 

– Činjenica je da naše dve telefonske kompanije, „Telekom” i „Mobtel”, ovu oblast tretiraju samo kao izvor pukog profita, a ne kao oblast u koju valja i ulagati, razvijati je. Tako se na vulgaran način oblast telekomunikacija tretira samo kao profitabilna zona,  bez razvojne  koncepcije.

Boris Tadić najavljuje promene u poslovanju “Telekoma”

………………….

O kupovini opreme „Erikson”

U javnosti je bilo polemika oko korisnosti utovora o kupovini op-reme za „Telekom” koji je sklopio v.d. direktora Draško Petrović. O tome Tadić kaže:

— Ako analiziramo činjenicu da je oprema kupljena za 30 procenata jeftinije nego ranije, onda može-mo konstatovati da je ugovor vrlo povoljan. Mislim da je to jedan do-bar ugovor jer je oprema firme „Erikson” za bazne stanice kom-plementarna sa postojećom mrežom.

……………………….

Zaostajemo za svetom

Fiksna telefonija je temelj razvoja cele telekomunikacione mreže i to ostaje zbog njene važnosti za internet mrežu. Ona nije u dobrom stanju, ali je bolja od internet sistema. Broj korisnika fiksnih telefona na sto stanovnika je 24 a broj korisnika Interneta je svega dva odsto stanovnika, što je katastrofalno loše stanje. Da bi bilo jasnije koliko je to loše, primer je susedna Hrvatska koja ima sedam korisnika na sto stanovnika, Slovenija oko 30, a evropske zemlje kao Švedska, Finska, Danska ili Holandija imaju 60 do 80 korisnika Interneta od sto stanovnika. I u mobilnoj telefoniji imamo oko 12 korisnika na sto stanovnika, čime znatno zaostajemo za svetom.

………………………………

Ovakvom politikom obe kompanije „kopaju same sebi jamu”, ali isto čine i državi, privredi, celokupnom društvu čiji je razvoj ovim ugrožen – kaže Boris Tadić.

Dupliran broj pretplatnika

Zbog nezasite želje za zaradom u mobilnoj telefoniji je dato više pretplatničkih brojeva nego što to kapaciteti dozvoljavaju, čime se narušava kvalitet. Realna je mogućnost „Telekoma” da pruži usluge za 220 hiljada pretplatnika, a on ih ima dvostruko više. „Mobtel” može da pruži kvalitetne usluge za 350 hiljada korisnika, a u mrežu je uključeno čak 760 hiljada, tvrdi Tadić.

Ovo, po njegovoj oceni, izaziva opravdano nezadovoljstvo korisnika. Problem je i što nema prave konkurencije već vlada prećutni dogovor o jedinstvenoj tarifnoj politici pa su i cene usluga visoke. Odnos dva operatora u mobilnoj telefoniji može se nazvati duopolom, čemu je prethodio monopol. Postoji otpor ovih interesnih grupa svakoj promeni, a one su neophodne jer mora da se uspostavi slobodno tržište.

– Na tržište telekomunikacija uvodimo konkurenciju. Napravljen je novi zakon o telekomunikacijama koji će za nekoliko nedelja biti u rukama poslanika. Distribucija moći preneće se sa političkih struktura na nezavisne stručne organe. Posebna nezavisna komisija izdavaće licence. Neće o tome više odlučivati ministar telekomunikacija i zato neka me više niko zbog toga ne zove. Poručujem svima da više neće biti privilegija u ovoj oblasti – kaže Boris Tadić.

Do sada izdate licence za mobilnu telefoniju nisu davane po normalnoj proceduri već po sistemu „Bantu država”. Zato je i njihov status krajnje problematičan. U normalnim državama nije moguće prodati licencu za mobilnu telefoniju neposrednom pogodbom, a to se kod nas dogodilo. Javni i vidljivi tender, kako objašnjava Tadić, svuda se organizuje uz kontrolu nadležnih organa. Čak i učesnici na tenderu imaju pravo kontrole.

Dugovi operatora

– „Telekom” je dobio licencu pod određenim usldvima koje mora da ispuni. Jedan od tih uslova je da ne bude više od četiri odsto neuspešnih poziva. Ako ih ima više ili pokrivenost nije dobra stiču se uslovi za gubitak licence. Ali, ispunjenje propisanog do sada niko nije kontrolisao. Rezultati do kojih je došla inspekcija su porazni. Ipak, cilj je da korisnici dobiju bolje usluge, a ne da se licence oduzimaju. Kaznene mere uslediće ako se ne bude poboljšao kvalitet. Cilj je da građani imaju korist, kao i država, a ne da profitiraju samo pojedinci – objašnjava Tadić.

Po saznanjima Tadića, situacija ni u „Telekomu” ni u „Mobtelu” nije sjajna. Naime, obe kompanije duguju „Eriksonu” veće sume novca i već stižu predlozi da se taj dug reprogramira ili da se deo akcija „Telekoma” ili „Mobtela” da švedskoj kompaniji. Tako su ova dva preduzeća koja se bave izuzetno profitabilnim poslom zbog pogrešne razvojne politike zapala u dugove. Konkretno, „Telekom” je dužan oko 80, a „Mobtel” oko 170 miliona maraka.

I ministar Tadić veruje da je prodaja 49 odsto „Telekoma Srbije” bila više politička nego ekonomska odluka. Na to ukazuje misterija ponašanja stranih partnera, naročito Italijana koji i pored zamašnog ulaganja nisu ništa činili na unapređenju kompanije već su dozvolili da stagnira, da se njena vrednost ruinira. Ipak, po njegovoj oceni, oni su našli način da zadovolje i svoje ekonomske interese.

Tadić ukazuje da deo odgovora treba tražiti u preusmeravanju međunarodnih poziva preko Italije, što im dođe kao poklon, dar s neba. Uz to, u ugovoru je sporan i deo o plaćanju tri odsto od ukupnog prihoda italijanskom partneru, jer su oni bili dužni da ulažu u razvoj, a jasno je dokle se stiglo. Do danas po tom osnovu nije ništa dobijeno.

– U ovom delu moguće je tražiti izmene ugovora, budući da Italijani nisu ispunili obaveze koje iz njega proističu – kaže Boris Tadić, najavljujući reviziju postojećeg ugovora.

Misterija o 13 procenata

Samu činjenicu da postoji i ugovor kojim su promenjeni odnosi u „Mobtelu”, zajedničkom preduzeću PTT i BK Trejda, ministar Tadić ocenjuje kao skandal. „Mobtel” je, naime, kada je razvrgnuto njihovo, kako se tvrdi, ekskluzivno pravo na mobilnu telefoniju od čak 20 godina, uspeo da postigne novi dogovor sa vlastima.

– Privilegovanim položajem došlo se do neprihvatljivih pogodnosti za neke aktere. Ali, ovi dokumenti nalaze se u Ministarstvu unutrašnjih poslova i oni će biti temeljno preispitani. Reč je o 13 odsto novih prihoda ili učešća BK u vlasništvu, ali ko ima koliko akcija i gde nije pitanje za mene već za Ministarstvo finansija. Kao i u slučaju TV „Pink” ili neke druge sporne televizije na davanju saglasnosti radiće stručne komisije, a to kako su vlasnici došli do novca ili opreme neka utvrđuju nadležni iz MUP-a, pravosuđa i Ministarstva finansija – kaže Tadić.

Po rečima ministra Tadića, u dosadašnjim razgovorima sa stranim partnerima u „Telekomu Srbije” postignuta je saglasnost da se neke tačke ugovora sklopljenog prilikom prodaje koriguju. Na tome najviše insistiramo mi, jer je utvrđeno da smo oštećni. Ipak, sada i Italijani menjaju svoje ponašanje i tvrde da je i njihov interes razvoj. Ali, to mora i u praksi da se dokaže, a u jednom delu na to će biti i prinuđeni kada se u mobilnu telefoniju uvede treći operator.

Zaostajanje u razvoju ima višestruke posledice. Primičemo se godini u kojoj će biti moguće otpustiti hiljade radnika  iz „Telekoma” jer ističe period od pet godina tokom kojeg su bili zaštićeni. Kakva je sudbica 13.500 radnika u „Telekomu” i 18.500 u PTT-u potpuno je neizvesno. Ni sam Tadić nema odgovor na ovo teško pitanje, ali ističe da se u telekomunikacijama ne može dozvoliti postojanje jedne „Zastave”. Ovo je možda i najteža posledica zaostajanja, jer umesto da su prošireni poslovi, uvećan broj korisnika u fiksnoj telefoniji, razvijane domaće dobre firme, bar one montažersko-instalaterske, sve je propadalo. Za to su odgovorni PTT i „Telekom”, a kod nas ima dobrih stručnjaka, vrhunskih inženjera.

(Sutra nastavak 4: inž. Slobodan Radovanović: Bez plana razvoja nema sprovođenja ugovora)

Podeli:

00votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments