Društvo, Politika, Prenosimo, Slobode, Srbija, Srbija i EU

Poziv oštećenim penzionerima da pokrenu postupak za naknadu štete zbog smanjenja penzija

Rok za podnošenje prijava za 840.000 oštećenih penzionera je 1. oktobar

  • Udruženje Sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS) poziva oštećene penzionere koji nisu pokrenuli postupke za naknadu štete da to urade do 1. oktobra 2021. godine
  • Traži se naknada štete koju su pretrpeli zbog smanjenja penzije u periodu od 1. novembra 2014. godine do 30. 09. 2018. Godine
  • Ukupna šteta penzionerima je 98,9 milijardi dinara ili oko 840 miliona evra.
  • U ovom trenutku pred sudovima u Republici Srbije vodi se preko deset hiljada parničnih i drugih postupaka oštećenih penzionera i njihovih naslednika za naknadu štete nanete smanjivanjem penzija.

Pozivamo oštećene penzionere koji nisu pokrenuli postupke za naknadu štete da to urade do 1. oktobra 2021. godine

Oštećenim penzionerima i naslednicima penzionera koji su u međuvremenu preminuli 1. oktobra ističe rok za pokretanje postupka radi naknade štete koju su pretrpeli zbog smanjenja penzije u periodu od 1. novembra 2014. godine do 30. 09. 2018. godine. Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija usvojen je u oktobru 2014. godine („Službeni glasnik RS“ br. 116/14 i 99/16 ) a prestao je da važi 30. 09. 2018. godine, stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO („Službeni glasnik RS“ br. 73/18).

Primenom Zakona je na početku oštećeno oko 710 000 penzionera da bi svake naredne godine preminula oko 34 000 oštećenih penzionera ali je pravo na penziju sticalo novih oko 30 000 penzionera kojima su smanjivane penzije, tako da je smanjenjem penzija oštećeno oko 840 000 penzionera i naslednika penzionera (onih koji su preminuli).

Država da vrati oteto, jer “oteto je prokleto”

Prema podacima koje je država dostavila Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, ostvarena ušteda odnosno ukupna šteta penzionerima je 98,9 milijardi dinara ili oko 840 miliona evra.

U ovom trenutku pred sudovima u Republici Srbije vodi se preko deset hiljada parničnih i drugih postupaka oštećenih penzionera i njihovih naslednika za naknadu štete nanete smanjivanjem penzija.

Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu,  od strane oštećenih, do sada je dostavljeno i od suda prihvaćeno, nekoliko desetina predstavki od kojih je jedanaest već objedinjeno u predmet „ Žegarac i drugi protiv Srbije“ koji se nalazi u postupku rešavanja. Sud je stranama u postupku ostavio rok do 9. februara 2021. godine za sklapanje poravnanja.  Kako država Srbija, kao tužena, nije ponudila poravnanje to joj je sud  dao rok  do 4. juna 2021. godine da podnese svoja pisana Zapažanja o prihvatljivosti i osnovanosti predstavki, što je i učinjeno podneskom Zapažanja zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava. Procenjujemo da će odluka suda u ovom predmetu biti doneta u roku do dve godine.

Ustavni sud Srbije nije u skladu sa Ustavom RS i Zakonom o Ustavnom sudu prihvatio nekoliko stotina inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona i njegove usklađenosti sa prihvaćenim pojedinačnim međunarodnim ugovorima niti sproveo postupke ocene ustavnosti Zakona koje su dva puta, u skladu sa Ustavom RS, pokrenuli poslanici Narodne skuopštine Republike Srbije, zbog čega su penzioneri  pokrenuli sudske postupke pred sudovima u Srbiji i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Namera aktuelne vlasti je da ignorisanjem obaveze ocene ustavnosti Zakona i odugovlačenjem postupaka koji se vode pred redovnim sudovima i Ustavnim Sudom Srbije, vremenski odloži obraćanje oštećenih penzionera Evropskom sudu za ljudska prava (ESLJP) u Strazburu i tako dovede do zastarevanja nastale štete penzionerima koja po Zakonu o obligacionim odnosima nastupa posle tri godine od ukidanja Zakona o privremenom uređivanju način isplate penzija, odnosno 1. 10. 2021. godine.

U takvoj situaciji i kada ESLJP donese pozitivnu presudu, penzioneri koji do 1. 10. 2021.godine ne pokrenu postupke za naknadu štete, zbog zastarevanja bi to pravo izgubili.

Napominjemo da je ESLJP u Strazburu 2014. godine, u predmetima ostvarivanja prava na penziju građana KiM, ocenio stav Vrhovnog kasacionog suda Srbije o zastarevanju potraživanja u periodu od tri godine kao prihvatljiv.

Postupak se može pokrenuti pred parničnim sudom ili upravnim putem pred Fondom PiO podnošenjem zahteva za donošenje Rešenja  o isplati neisplaćenih delova penzije u periodu primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

Advokatske kancelarije sa kojima Udruženje ima sporazum o saradnji, zastupaju oštećene penzionere pred Fondom PiO i sudovima, pod uslovom da oštećeni plaćaju sudsku taksu a da one kao naknadu za zastupanje dobiju  dosuđene advokatske naknade i do 10 odsto dosuđene naknade štete.

Pokretanje upravnog postupka  pred Fondom PiO i postupka pred Upravnim sudom ne iziskuje sudske takse tako da je povoljniji. U slučaju pozitivne presude ESLJP naknada štete će moći da se ostvari pred parničnim sudom na kojem će pokrenuti upravni postupak biti dokaz njegovog pravovremenog pokretanja. Isto tako će svi sudski postupci pred parničnim sudovima koji su završeni odbijajućim presudama moći da se obnove.

Zato pozivamo oštećene penzionere koji nisu pokrenuli postupke za naknadu štete da to urade do 1. oktobra 2021. godine i tako obezbede pravo da posle pozitivne presude ESLJP pokrenu i sudski postupak za naknadu štete. Oštećeni i naslednici oštećenih penzionera koji su preminuli o detaljima mogu da se obaveste na sajtu penzionervojni.rs.

Jovan Tamburić, predsednik

Podeli:

51vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
stariji
noviji
Inline Feedbacks
View all comments
Mikić Sanja
Mikić Sanja
11 meseca ranije

Milov tj Judin režim u Crnoj Gori guši Mitropolita i neda da se ustoliči na Cetinju isto tako guši i crnogorski narod srbske vjeroispovjesti, neka ga Bog sveti nagradi za to i Majka Božija