Gost Autor, Društvo, Slobode, Srbija

O zloupotrebama dekanke Snežane Nikolić na fakultetu Fasper

Da li će reagovati Udruženje defektologa Srbije

Ne poštuju odluke Ustavnog suda, krše sva pravila i procedure

 

  • Pravovremeno neutvrđivanje odgovornosti profesorke Snežane Nikolić je rezultiralo time da razrešena prodekanica samo par godina kasnije, opet protivzakonito, postane dekan fakulteta.
  • Upućeni se dobro sećaju da se ćerka dekanice S. Nikolić sa prosekom ispod 3 iz srednje škole upisala na fakultet FASPER (kao jedna od najboljih?!) zahvaljujući svojoj majci i njenoj tadašnjojasistentkinjiSnežani Ilić, dok je istine radi na prijemnom na Fakultetu bezbednosti (studenskim žargonom rečeno) bila „ispod crte“.
  • Ustavni sud doneo odluku da uvođenje novihnaučnih oblasti nije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. I potom nije ništa preduzeto na Fakultetu da se bezakonje zaustavi i odluke ponište.
  • Dekanka S. Nikolić, je bez trunke griže savesti, prema studentima, kolegama, profesiji primila neurologa da drži predavanja iz fizologije.
  • Profesorka Simić – Jovanović izabrana u zvanje redovnog profesora bez ijednog člana komisije iz njene uže naučne oblasti i uz falsifikovane reference. Primer plagiranja radova

Piše: Petar Solarić

Poslednjih meseci mediji su posvetili veliku pažnju problemima koji postoje na Beogradskom univerzitetu. Razloga za to ima mnogo, ali verovatno jedan od osnovnih je pad ovog Univerziteta na prestižnoj šangajskoj listi  za samo tri godine sa 302. na 450. mesto.  Međutim, ako se ima u vidu javašluk koji postoji na pojedinim fakultetima, onda ovakav rezultat uopšte ne čudi. Interesantno je da niko ne želi da se upusti u rešavanje nagomilanih problema. Ako se očekuje da to urade dekani pojedinih fakulteta, to je nemoguće,  jer neko ko je često generator problema, sigurno je, da te probleme ne može i ne želi da reši.

Interesantna je situacija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER) na kojem će se narednih meseci birati dekan. O problemima na ovom fakultetu  mediji su već pisali. Naime, nakon odluke Ustavnog suda da pojedine odrebe Statuta FASPER-a  nisu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, nagomilani problemi na ovom fakultetu su isplivali u prvi plan, a oni se odnose na: nezakonitosti u funkcionisanju pomenutog fakulteta, izbore u naučna zvanja na osnovu nepostojećih referenci, raspisivanje konkursa za nepostojeće naučne oblasti, „nestanak“ materijalno-tehničkih sredstava, dupli radni odnosi, pritisci na mlade naučnike da napuste fakultet, opterećenje nastavnika mimo standarda o akreditaciji i tome slično.

Zbog nečasnih radnji smenjena sa mesta prodekana, a onda postala dekan
Snežana Nikolić čini brojne zloupotrebe u svom radu

Neverovatno je, da je sadašnja dekanica FASPER-a Snežana Nikolić 2011. godine razrešena sa funkcije prodekana, zbog toga što je kao član komisije za polaganje prijemnog ispita dala protivzakonito pitanja svojoj ćerki i njenoj drugarici. U vezi ovog prijemnog ispita to nije sve.

Naime u isto vreme kada je bio prijemni na FASPER-u, ćerka dekanice Nikolić je polagala prijemni ispit na Fakultetu Bezbednosti, Univerziteta u Beogradu, a test na prijemnom ispitu na FASPER-u je umesto nje popunio neko drugi. Po kazivanju zaposlenih ova neregularnost se jedino mogla uraditi uz pomoć Snežane Ilić, tadašnje asistentkinje profesorke Nikolić, koja je spornog dana dežurala na prijemnom ispitu i koja je bila zadužena za njegovu regularnost. Asistentkinja se ovom nečasnom radnjom preporučila ni manje ni više nego za docenta Univerziteta u Beogradu. I umesto da se tada utvrdi odgovornost i zajedno sa svojom profesorkom dobije otkaz, „uvažena“ asistentkinja je danas docent na ovom fakultetu i „ugledni“ član Saveta FASPER-a. I to član baš onog Saveta koji bira i razrešava dekana i prodekane fakulteta ili, na primer, daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava.

Zgrada fakulteta Fasper koji nije na dobrom glasu

Podsećamo, upućeniji se dobro sećaju da se ćerka dekanice S. Nikolić sa prosekom ispod 3 iz srednje škole upisala na fakultet FASPER (kao jedna od najboljih?!) zahvaljujući svojoj majci i njenoj asistentkinji, dok je istine radi na Fakultetu bezbednosti studenskim žargonom rečeno bila ispod crte.

Pravovremeno neutvrđivanje odgovornosti profesorke Nikolić je rezultiralo time da razrešena prodekanica samo par godina kasnije, opet protivzakonito, postane dekan fakulteta.

Dekanka uništava nepoželjnu dokumentaciju

Prva nelegalna aktivnost profesorke Nikolić na mestu dekana je bila uništenje dokumentacije iz 2011. godine kada je razrešena sa funkcije prodekana. Ovo je u vrlo površnom vanrednom inspekcijskom nadzoru, koji je izvršen po zahtevu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, konstatovalo i Ministarstvo prosvete.

U zapisniku koji smo imali priliku da vidimo se navodi: „ Odlukom broj 2/28 od 08. jula 2011. godine Savet Fakulteta je razrešio dr Snežanu Nikolić sa funkcije prodekana. U dokumentaciji koja je prezentovana inspektorima ne nalazi se ostavka dr Snežane Nikolić. U zapisniku se dalje navodi da kontrola vođenja delovodnih knjiga nije u nadležnosti prosvetne, već upravne inspekcije.

O svemu ovome je upoznat Savet fakulteta, Univerzitet u Beogradu, Ministarstvo prosvete i Više javno tužilaštvo u Beogradu. Iako je inspekcijski nadzor vršen tokom maja 2020. godine Upravnu inspekciju o ovoj i mnogim drugim nepravilnostima na FASPER-u niko do sada  nije obavestio.

Naučne oblasti ili „bosanski lonac“

U Zakonu o visokom obrazovanju stoji da: „visokoškolska ustanova raspisuje konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika za uže naučne oblasti“. To znači da bi nastavnici primljeni na konkursu trebali da objavljuju radove iz naučne oblasti za koju su birani i da u toj oblasti u cilju javnog interesa daju određeni naučni doprinos.

Nadica Simić  Jovanović misli da je sve dozvoljeno u fakultetskoj praksi pa i ovakvo neduhovito predstavljanje, Studenti je  zovu “Plutonka”

Očigledno da se dekanica S. Nikolić i njena bivša šefica katedre Nadica Simić – Jovanović, nisu rukovodile javnim interesom kada su mimo svih zakonskih propisa, a i zdrave logike, odlučile da uvedu „svoje“ naučne oblasti. U vezi sa ovim je poslednju reč dao  Ustavni sud, donevši odluku da odredbe Statuta FASPER-a kojim su uvedene naučne oblasti „Defektologija“ i „Logopedija“ nisu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Ali, ta odluka nikad nije ukinuta, a Fakultet je ocenio maja 2020. da Ustavni su nije nadležan za ocenu zakonitosti osporavanog akta, tj. Statuta FASPER?!

Mora se priznati da ova Odluka Ustavnog suda predstavlja presedan na Univerzitetu u Beogradu, ali rukovodstvo FASPER-a nije ni najmanje iznenadila, jer su oni na osnovu nevažećih odredbi Statuta FASPER-a nastavili da raspisuju konkurse, sprovodili konkursne procedure i birali nastavnike i saradnike. Svoj odnos prema najvećoj sudskoj instanci ili elementarno neznanje, rukovodstvo FASPER-a je pokazalo podneskom iz juna meseca prošle godine. Podsećamo, tada su oni „upozorili“ Ustavni sud da nisu nadležni za ocenu zakonitosti osporavanog akta, tj. Statuta FASPER-a?! 

Tumačenju naučnih oblasti od strane dekanice Nikolić nikada kraja. Ona je bez trunke griže savesti, prema studentima, kolegama, profesiji tako na Fakultet primila neurologa da predaje predmet Fizologiju. U pomenutom inspekcijskom nadzoru sve ovo otkriva Ministarstvo prosvete i navodi da M.M. obavlja nastavu iz uže naučne oblasti za koju nije izabrana u zvanje i nalaže da imenovana prestane da izvodi nastavu iz predmeta Medicinska fiziologija i Fiziologija sa anatomijom.

I sve je ovo Ministarstvo prosvete „lepo“ uradilo samo što još nije utvrdilo ko je odgovoran što studentima godinama Fiziologiju drže neurolozi, a o štetnim posledicama je suvišno govoriti.

Ovakvo tumačenje naučnih oblasti prema „koleginicama“ kako u jednom medijskom nastupu reče dekanica Nikolić, traje dugi niz godina. Tako je, primera radi, profesorka Nadica Simić – Jovanović izabrana u zvanje redovnog profesora bez ijednog člana komisije iz njene uže naučne oblasti. O njenom izboru na osnovu referenci koje nikada nije napisala.

„Naučni“ opus profesorke Nadice Simić – Jovanović

Kada se pogleda bibliografija profesorke FASPER-a Nadice Simić – Jovanović vidi se da tu ima za svakoga ponešto od hiperbarične oksigenacije do šizofrenije. Koautorskih članaka ima iz raznih naučnih oblasti, ali najmanje iz oblasti poremećaji komunikacije za koju je profesorka i birana u zvanje redovnog profesora. Sve ove reference su „preporučile“ profesorku Simić-Jovanović da drži nastavu na FASPER-u na svim nivoima studija, na dve uže naučne oblasti i čak na 11 predmeta! Ukupan fond časova pomenute profesorke na nedeljnom nivou je 31, a istine radi propisom o akreditaciji studijskih programa, standard 9, za nastavnike je na nedeljnom nivou dozvoljeno maksimalno 12 časova.  Ako se uz sve ovo ima u vidu da ova profesorka drži nastavu na još dva fakulteta, onda je taj fond časova daleko veći.

O tome kako Nadica Simić – Jovanović izmišlja svoje reference i naučne oblasti mnogima je poznato, ali u poslednje vreme profesorka ozbiljno i plagira, doduše ne u Srbiji nego u Republici Srpskoj, rukovodeći se onom narodnom da se „Vlasi ne dosete“. Naime, koautorska monografija „Govor i glas“, koja je izdata na Medicinskom fakultetu u Foči, a čiji je prvopotpisani autor profesorka Simić – Jovanović, predstavlja kompilaciju tuđih tekstova, čiji autori nisu citirani.

Kada se sve ovo ima u vidu mora se postaviti nekoliko pitanja: Kako naći meru između autonomije univerziteta i fakulteta sa jedne strane i samovolje dekana i šefova katedri sa druge strane? Da li je autonomija Univerziteta pokriće za nepotizam, nerad i korupciju? Da li po važećim propisima mogu reagovati nadležne institucije? Šta država može da uradi da se ovo više ne dešava ni na jednom fakultetu?

Na kraju možemo samo da zaključimo: ako ne bude postojala jasna politička odluka da se samovolja, nepotizam, nerad i korupcija u visokom obrazovanju, posebno na ovom Fakultetu, spreče dobićemo nekvalitetan, nestručan izbor predavača i kadrova i očajan nivo znanja studenata.

……………….

Podeli:

4.52votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
stariji
noviji
Inline Feedbacks
View all comments
Gorcanin
Gorcanin
1 godina ranije

E moj Milane Kulicu, rektore odlicno biras saradnike i prijatelje, pa makar i bivse…

Zoran
Zoran
1 godina ranije

Imali ovde redovnih profesora i drugih nastavnika od autoriteta i integriteta, ili svi trpe i cute…

Ljiljana
Ljiljana
1 godina ranije

Zbog takvih nemoralnih I neeticnih osoba koje su sposobne samo da nanose nepravdu svojim kolegama I gledaju I svoje interese, trpi jedna obrazovna institucija I njezini vrijedni djelatnici koji su posve posveceni svom zvanju. Ne znam koliko vise treba clanaka, istrazivanja I dokaza da se iskorijene tzv dekani I dekanice I posalju gdje im je mjesto.

Mila
Mila
1 godina ranije

Pa da li je ovo stvarno??? Ovo je organozovana kriminalna grupa koja deluje godinama i koja ocigledno pravi svoje naslednike. Sramno je to ko nam obrazuje decu. Cemu ovi da ih nauce …da dobro PREVARE….jad i beda.

Mihailo
Mihailo
1 godina ranije

Da li ovde ima redovnih profesora da dignu glas, ili su svi kao Simicka i Nikolicka? Šta rade strukovna udrženja?Sramota me da kažem koji sam fakultet završio…

Olja
Olja
1 godina ranije

Ovo je sramno i strasno . Ima li kraja bahatosti dekanke i njenih pulena . Ovo je jedna ozbiljna kriminalna grupa , koja sto pre mora biti kažnjena . Žalosno ….

Jelena
Jelena
1 godina ranije

Ovo je sramota! Ima li kraja ovoj bahatosti?

Dete
Dete
1 godina ranije

Citam tekst i neverujem,da se ovaj slucaj, nije jos uvek resio!!! Da li je moguce da nije pokrenut disciplinski postupak zbog ocigledne samovolje i nepostovanja odluka nadleznih organa,zloupotrebe sluzbenog polozaja protiv dekanice. Da li je neko proverio zasto se statut nije usaglasio. Posebno je sporna cinjenica,da niko od nadleznih organa,ne reaguje,a direktno se krse odredbe zakona kojima se regulise nabedena oblast. Gde je Univeriztet,gde su inspekcije,gde je tuzilastvo. Ko stoji iza dekanice!!!! Da li je moguce da je ovakav rad i pristup dozvoljen. Pokrenuti postupak protiv dekanice i ostalih zaposlenih koji zloupotrevljavaju svoj polozaj,po hitnom postupku!!!! Gde su ostali profesori… Učitaj još »

Posmatrac
Posmatrac
1 godina ranije

Jad i beda. Ovakav nam je celi sistem!!!Nažalost,uvek obrazovani i pošteni ispaštaju.

Doktorant
Doktorant
1 godina ranije

Žalosno je sve ovo što čujemo i vidimo šta se dešava, nažalost postoji još puno problema koje kao studenti pa i kao doktoranti doživite na ovom Fakultetu. Doktoranti konkretno sada ne mogu da izaberu temu za doktorski rad jer profesori nisu ispunili uslove da bi bili mentori, tako da se bez obzira na interesovanja doktorat “mora” raditi iz oblasti gde postoji mentor koji je “bolji” profesor,, a struka je nebitna kao i činjenica što ste prevareni jer niste dobili ono zbog čega ste upisali doktorske studije,a uz to ste ih i platili. Zato je jasno zašto profesorka Simić Jovanović ima… Učitaj još »

STUDENT
STUDENT
1 godina ranije

Ovo je stvarno plagijat…sve prepisano!

Gojkic
Gojkic
1 godina ranije

Pa ovo nerealno sta se desava, dal je ovo moguce…Ko vise drzi te ljude na tim pozicijama, sve protjerati

Gogix
Gogix
1 godina ranije

Nemoral, jad i bijeda… Mafija, gokle vise?

Zorica
Zorica
1 godina ranije

Jadno i zalosno.Da li je moguce da ovaj slucaj jos nije resen.Organizovani kriminal i to u drzavnim institucijama.Treba da se zamislimo ko nam uci decu.Nazalost zbog ovakvih i slicnih njima sve vise obrazovanih ljudi trazi spas van granica ove zemlje.Nadamo se da jos ima postenih i normalnih profesora koji ce dici glas protiv ovako bahatog ponasanja.

Jelena
Jelena
1 godina ranije

Dokle ce ovakvo ponasanje tolerisati institucije ove zemlje? Dokle ce narod placati ovakve kriminalce i njihove greske? Dokle ce cutati i trpeti posteni profesori i zaposleni? Ocigledno je ova institucija zrela za generalni remont. PRINUDNA UPRAVA pa sve od pocetka!

Samo naprijed
Samo naprijed
1 godina ranije

Sad Nikolicka pravi kombinacije za licni intetes, nije nju briga za Fakultet i moral. Prepoznala je ” vise” interese u kombinacinama sa organizacijama u pravljenju Centra za ranu intervenciju. Jadan ovaj narod, deca i njihovi roditelji kad shvate sta je pozadina svega ista prica kao i Centra za zdravo potomstvo- prevara i licni interes-NOVAC.

Justicija
Justicija
1 godina ranije

Sad ce se vrsiti pritisak na šefove katedri (koji su dovedeni kao podobni) kako kaze tekst ide izbor Dekana, a naravno tu ce se ukljuciti i “stari” profesori koji imaju uticaja- koji su zaduzili narodnu masu na Fakultetu da agituju i namecu svog kandidata. Jadna akademska zajednico nisi ni svesna koliko ti misljenje,stav i sudbinu kroje kriminalci i olos.

Pravda
Pravda
1 godina ranije

Neverica

Sandra
Sandra
1 godina ranije

Ovo je cudo sta zene rade???Šta znači ovaj komentar Simic Jovanovic na slici je li ona “rektorica” Univerziteta u Istočnom Sarajevu ili Univerziteta u Beogradu. KUKU NAMA INTELEKTUALNA ELITO

Defektolog
Defektolog
1 godina ranije

Pluton i Miki Maus rukovode FASPE-om (da se zakljuciti) kako rece profesorka Nadica Jovanovic u svom “duhovitom” predstavljanju.
Jadni mi defektolozi i jadna Srbijo.

Veliša
Veliša
1 godina ranije

Organizovana kriminalna grupa, sa potpuno jasnim dokazima, koja nanosi ne mjerljivu štetu obrazovanju i ugledu BU. Bahatost bez granica, bez grama stida i savjesti,… Gdje su profesori sa samopoštovanjem? Zašto ne reaguje Univerzitet? Ko podržava ovu štetočinu? Kada će joj se stati na put?

Lomonosov
Lomonosov
1 godina ranije

Odavno nisam pročitao nešto ovako. Ceo dan sam u šoku. Ovo je crno da crnje biti ne može. Baš kako bi nedavno preminuli pesnik rekao DNO DNA. U kojoj mi državi živimo? Šta smo mi to dragom Bogu zgrešili, te nam ovakve osobe vaspitavaju decu? To što je ona takva, to još mogu i da razumem. Realno, svi roditelji su slabi kada su njihova deca u pitanju. Međutim, kao univerzitetski profesor u penziji, pitam se, da li je moguće da su i oni koji bi to trebalo da spreče i da najstrože sankcionišu ove anomalije baš toliko moralno posrnuli, te… Učitaj još »

Bivši rektor
Bivši rektor
1 godina ranije
Reply to  Lomonosov

Zašto rektorka Ivanka Popović cuti to je nije jasno. Dok rektor Univerziteta Istočno Sarajevo Milan Kulic mora da ćuti i čeka šta je sledeće.