O autorima

Slavko Živanov

Rođen 1969. u Vršcu. Novinarstvom počeo da se bavi 1990. godine i sa grupom istomišljenika učestvuje u pokretanju magazina „Košava“ u Vršcu, u okviru projekta „Vršački kulturni eksperiment“. Objavljuje u tom magazinu, a zatim otpočinje saradnju sa dnevnim listom “Naša borba” gde redovno objavljuje izveštaje, eseje, komentare, reportaže, sve do 1998, kada se te novine gase. Tada počinje da piše za Centralno evropsku reviju (CER) sve do kraja 2000. godine, objavljujući političke komentare u vezi sa dešavanjima na prostorima bivše SFRJ, političke analize i izveštaje o političkim događajima u Srbiji i Crnoj Gori i regionu.

Bavio se političkim radom, učlanio se 1990. godine u Demokratsku stranku, bio član Glavnog odbora. Napušta DS 1994. (razlaz Đinđić/Mićunović) i učestvuje u radu, prvo Fonda Centar za demokratiju, a zatim stranke – Demokratski centar. U organizacija Demokratskog centra, krajem 1999. godine i sve do kraja 2000. godine učestvuje u radu DOS, prvo kroz organizaciju okruglih stolova Demokratske opozicije Srbije, a zatim kroz rad izbornog štaba DOS na pripremi izbora 24. septembra 2000, a kasnije i 5. oktobra 2000. godine. Nakon Petog oktobra, napušta DC (6. novembra 2000), zbog ličnih razloga i uvida u rad sa finansijama. Sarađivao sa Jugoslovenskim komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM) gde je radio na pripremi skupova, knjiga i drugog štampanog materijala i događaja iz oblasti zaštite i promocije ljudskih prava i sloboda.

Aprila 2001. počinje profesionalni rad u Informativnoj službi Demokratske stranke Srbije. Zbog dubokog nesaglasja sa promenom političkog kursa te partije, i uvida u raznorazne zloupotrebe, raskida radni odnos krajem 2006. godine i prestaje da radi u Informativnoj službi. Počinje rad u Koordinacionom centru Srbije za Kosovo i Metohiju, na mestu šefa Odeljenja za medije i komunikacije i savetnika za medije predsednice KC, Sande Rašković – Ivić, do sredine 2007. Od tada se ne bavi političkim ili partijskim radom.

Duže vreme objavljivao političke eseje i analize u Novoj srpskoj političkoj misli i Faktima, a danas na različitim informativnim i analitičkim sajtovima objavljuje političke analize, komentare i eseje. Neki tekstovi preuzeti su i objavljivani na različitim portalima. Objavio desetine tekstova u dnevnim listovima, nedeljnicima, i drugoj periodici, stručnim časopisima, sarađivao kao komentator za nemački radio “Dojče vele”, i dr.

 

 

 

Jovo Vukelić

Rođen je 1952. godine u Herceg Novom. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu, grupa za filozofiju u Beogradu. Kao student (druge godine) proganjan je pa potom i osuđen 1974, na godinu dana zatvora, uslovno na dve godine zbog odbrane grupe od osam profesora koje je u to vreme proganjala Brozova komunistička mašinerija. Optužen je i osuđen za klasični verbalni delikt, jer je svojim govorom „uznemiravao građane, širio lažne vesti i širio nepoverenje u odluke društveno-političkih organizacija“. 

Proglašen je moralno-politički nepodobnim i zato godinama, do 1983. godine, nije mogao da dobije stalan posao. Učestovao je aktivno kao disident i bio organizator od sredine 70-tih do 80-tih skoro svih ključnih akcija protiv režima Josipa Broza.  

Radnu karijeru počinje 1977. kao honorarni dopisnik lista „Politika“ iz Herceg-Novog, a nastavlja novinarsku karijeru u Redakciji lista i kasnije, tek od 1983. postaje sportski novinar nedeljnog lista „Tempo“ i dobija prvi stalni posao. 

Jedan od prvih članova i prvi je tehnički sekretar opozicione Demokratske stranke od osnivanja 1990. godine.  Tada odlazi iz redakcije lista „Tempo“ i postaje  prvi sekretar Poslaničke grupe DS u Skupštini Srbije od 1991. do 1994. godine. Potom napušta DS početkom 1994. zbog sukoba u vrhu stranke i postaje osnivač NVO „Centra za demokratiju“. Jedan je od osnivača i stranke Demokratskog centra (februara 1996.) gde je bio generalni sekretar.

Kao funkcioner te partije, u sklopu DOS, učestvuje u promeni režima S. Miloševića 2000. godine. Ubrzo potom napušta DC zbog neslaganja sa nasilničkim kursom novih vlasti iz DOS-a. I od januara 2001, postaje novinar Političke rubrike lista „Politika“ . Od 2002. je urednik Političke rubrike lista, a potom je urednik rubrike „Pogledi“ do 2005. godine. 

Potom od 2005. do 2007. biva angažovan u Informativnoj službi DSS. Od 2008. nije više stranački aktivan ni u jednoj partiji.

U listu Politika NM bio do 2005. godine, a zatim prelazi u  „Politika ad“ gde postaje  urednik knjiga i od tada je na rukovodećim poslovima sa visokom stručnom spremom. Tu kao direktor za Izdavačku delatnost  štampa 30-tak značajnijih knjiga do 2008. godine.

Iz „Politike ad“ prelazi u „Službeni glasnik“ 2009. godine, u sektor Izdavaštvo, na mesto urednika časopisa, potom i  knjiga gde je 2017. godine dočekao penziju.

Oženjen, otac četvoro dece, govori engleski.