List "POLITIKA", Politika, Srbija

DSS bi mogao samostalno na izbore

FILIP GOLUBOVIĆ, generalni sekretar predsednika SRJ, ZA “POLITIKU”

 

 • Duboke razlike u interesima stranaka u DOS-u. –
 • Interesne grupe pojedinih stranaka zauzimaju centre moći, a to ugrožava demontažu starog sistema. –
 • DSS daje jasne signale da se ne slaže sa takvom politikom. –
 • Apsurd je da DSS bude optužen za neodgovornost onih koje ne može da kontroliše – kaže ge-neralni sekretar predsednika SRJ

Intervju vodio: Jovo Vukelić

26. jun 2001.

– Zajedničko iskustvo u ostvarivanju vlasti pokazalo je koliko su duboke razlike u interesima stranaka okupljenih u DOS-u. U brisani prostor upale su interesne grupe iz pojedinih stranaka, bez pardona i ne obazirući se na predizborna obećanja građanima. DSS je davala i daje signale da se ne slaže sa takvom politikom, jer postoji izborni beležnik-građanin, koji će podvući crtu ispod takvog ponašanja. Međutim, proces zauzimanja centara moći se nastavlja još većom žestinom, tako da je ostvarena napetost u koaliciji, koja u ovom času ugrožava zajednički cilj – demontažu starog režima i stvaranje demokratskih institucija za neka poštenija vremena. Najvažniji zajednički interes DOS-a ostaje očuvanje celine državne teritorije i savezne države – kaže u intervjuu za naš list Filip Golubović, generalni sekretar predsednika SRJ, a nedavno, na predlog Vojislava Koštunice izabran za člana Predsedništva Demokratske stranke Srbije.

Koštunica, predsednik SRJ

Jedan je od osnivača DSS i najbližih saradnika predsednika Koštunice. Pravnik po obrazova nju, Golubović, koji je istaknuti advokat, govoreći o glavnim političkim pitanjima oko kojih nema pune saglasnosti u DOS-u, ističe:

Simbolično učešće u izvršnoj vlasti

– Nema je oko mehanizama odgovornosti za preuzete obaveze. To bi se moglo definisati kao različit koncept u ostvarivanju predizbornih ciljeva. Sasvim precizno: mi iz DSS hoćemo da dosegnemo modernu državu preko institucija, a neko je razumeo da te ciljeve treba postići preko sopstvenog modernog izgleda, oponašajući standard, ali ne i obaveze političara iz zemalja blagostanja.

 • Da li je DOS „obavio svoje”, uradio glavni posao zbog koga je osnovan, ili je već sada jasno da je realnije očekivati da na prvim sledećim izborima ova koalicija nastupi u dve ili tri grupacije?

– Sve strateške političke analize naših unutrašnjih prilika ukazuju da mora doći do ukrupnjavanja naše političke scene. Kada će doći do izbora, zavisi od stvarnog, a ne skrivenog interesa demokratskih snaga društva. Naša stranka je, s obzirom na to da je na vlasti, u obavezi da biračima dokaže da je u oblastima u kojima učestvuje postigla obećane ciljeve. Ali, participacija naše stranke u izvršnoj vlasti je simbolična i dolazimo do apsurda da budemo optuženi za neodgovornost onih koje ne možemo da kontrolišemo. To je apsurd koji će morati da se reši.

 • Kada i kako?

– Ili ćemo preuzeti odgovornost i deliti njene posledice, ili je došlo vreme da se rastajemo, pa vi spajajte vaše promile i promilčiće. Strah od novih izbora je uvek vezan za očuvanje stečenih pozicija koje naša stranka jednostavno nema. Ono što znamo to je jasna podrška našoj stranci i kad dođu novi izbori ne želimo da nosimo teret koji su nam drugi natovarili. DOS je proizveo promene.

Posle toga se uradilo malo, a nije se pristupilo ozbiljnoj restauraciji političkog i ekonomskog života. Očekujem da će se DOS razvrstati u tri kolone. Demokratska stranka Srbije je u stanju da iznese izbore samostalno, ali su nam u toj trci dobrodošli svi iskreni nosioci demokratskog preobražaja.

………………………….

Prethodnik nestao

Funkcija generalnog sekretara predsednika SRJ je obavijena velom tajne, skoro misterije.

O svom poslu Golubović kaže: – Postao sam generalni sekretar 7. Oktobra prošle godine i ušao u oblast koja mi je nepoznata, kao i široj javnosti. U Palati federacije zatekli smo ostavku mog prethodnika Gorana Milinovića, koji se ni do danas nije pojavio. Nije bilo dokumentacije, koja je razvučena po rezidencijalnim objektima koje je Milošević koristio. Moj osnovni posao je organizacija rada Sekretarijata predsednika, donošenje normativnih akata, a obično se radi od 8.30 ujutro do duboko u noć.

S predsednikom SRJ imam svakodnevne kontakte zbog obraćanja građana, institucija, preduzeća i takvim poslom smo bukvalno zatrpani. Sa predsednikom sarađujem u postupku donošenja ukaza o postavljenjima u diplomatskoj službi, odluka o pomilovanjima, prisustvujem često sednicama savetničkog tima i pojedinim susretetima sa stranim i domaćim delegacijama.

……………………………

 • Potpredsednik Savezne vlade, član G-17 Miroljub Labus je izjavio, pre nekoliko dana, da DOS više nikada u ovom sastavu neće izići na izbore. Da li znate razloge takve izjave?

– U potpunosti razumem izjavu i prihvatam Labusovo političko razmišljanje, jer je, kao što sam rekao, pitanje ukrupnjavanja političkih organizacija i stranaka prirodan i neizbežan proces.

 • Pre nekoliko dana vratili ste, zajedno sa još dvoje stranačkih kolega, mandate u Skupštini Srbije, obrazlažući to potrebom rada u stranci. Da li je to dokaz da se DSS užurbano sprema za izbore?

– Uz punu saglasnost stranke vratili smo mandate da bi poboljšali unutrašnju organizaciju stranke. Aleksandar Popović je predsednik Saveta, Dušan Proroković je potpredsednik Izvršnog odbora i procenjeno je da je potrebno da se mnogo više angažujemo. Kako sam i generalni sekretar predsednika SRJ, potez je bio logičan. U DSS-u se rukovodimo principom odvajanja stranačkih i državnih funkcija pa su tumačenja da smo „tvrdo nacionalno jezgro” bez osnova i plasirana su da stvore nekakav slučaj u stranci koga inače nema. Naprotiv, imamo snažnu i dobro postavljenu stranačku organizaciju.

 • Više od jedne decenije predsednik DSS Vojislav Koštunica bio je zagovornik ideje otemeljitoj izmeni Ustava SRJ i Ustava Srbije i govorio je o potrebi održavanja ustavotvorne skupštine. Šta je s tom idejom?

– Ta ideja nije napuštena, niti zapostavljena,. Naprotiv, odredbe našeg stranačkog programa u potpunosti se slažu sa politikom koju sprovodi predsednik Koštunica kao državnik. Potrebe ustavnih reformi, sve do ustavotvorne skupštine, biće logična posledica aktivnosti i rada predsednika. Potpuno sam siguran da će predsednik ispuniti predizborno obećanje o izborima posle 18 meseci obavljanja predsedničke funkcije.

 • Koji su glavni politički ciljevi DSS, imajući u vidu predizborna obećanja?

– Istinski i potpuni preobražaj države i postizanje normalnih životnih uslova za sve građane putem reformi političkog i ekonomskog sistema. Pretpostavka za ostvarivanje ovih ciljeva je izmena ustava Srbije i Jugoslavije i sistemskih zakona koje je donela prethodna vlast. Cilj je pravna država sa jakom parlamentarnom kontrolom i depolitizovanom iz-vršnom vlašću, uz punu nezavisnost pravosuđa.

I nova vlast često izbegava kontrolu

 • Čime niste zadovoljni u izvršavanju tih ciljeva?

– Ovako ozbiljne programske ciljeve nije moguće ostvariti u kratkom roku. Ali usporavanje procesa nastaje na polju na kome smo ga naj-manje očekivali. To je da nova vlast često prihvata raniji stil vršenja izvršne vlasti i izbegava prihvatanje mehanizama kontrole i odgovornosti. Pod parolom revolucionarnog zanosa, i sa etiketom DOS-a, desili su se bahati upadi u centre finansijske i ekonomske moći ove zemlje. Čeka nas dutotrajan proces navikavanja na demokratsku formu, a nosioci ovih aktivnosti to napadaju kao anahrono i nepotrebno. Realna smetnja ostvarivanju ciljeva je i oslanjanje nekih stranaka na ranije poluge autokratskog režima, preko koketiranja sa mafijom i stvaranja straha u sredstvima informisanja.

……………………………..

Zajednički put od 10.000 kilometara

Za vreme septembarske izborne kampanje bio sam uz predsednika Koštunicu i prešli smo oko 10 hiljada kilometara za 22 dana, a učestvovali smo na 92 mitinga. Bio sam s njii i u Kosovskoj Mitrovici kada su nas napali huligani i tada sam doživeo težak prelom desne noge – seća se Golubović, napominjući da je javnost ostala uskraćena za vrlo zanimljive detalje te dramatične kampanje.

……………………………..

Dakle, mnoge okolnosti su nepromenjene zato što su neki subjekti samo formalno promenjeni i ostvaruju svoje pojedinačne lične interese.

 • Kako ocenjujete dosadašae rezultate nadležnih istražnih organa i organa gonjenja u otkrivanju zloupotreba, pljački i zločina čelnika bivšeg režima?

– Ta aktivnost je znatno uvećana i pažnja je opravdano usmerena na otkrivanje velikih privrednih pljački korišćenjem političkog položaja. Ali, zapostavljena je reforma uslova rada pravosudnih organa. Njihov materijalni položaj je očajan. Smatram da bi, kao advokat koji ima neposredan uvid, najveću budžetsku stavku trebalo da čini investicija u pravosuđe, jer je to najrazoreniji deo vlasti.

Lično mi smeta što političari izriču presude, kao što se i kadrovi DOS-a pojavljuju na funkcijama bez prethodnog usaglašavanja. Za bolje obaveštene ostaje mučan utisak zbog svega ovoga da je zadržan sistem odlučivanja u neformalnim centrima moći. A to je najosetljivije upravo na planu otkrivanja privrednog kriminala i selektivnog informisanja javnosti.

 • Kada očekujete da će građani početi pristojno da žive od svog rada. Šta se još mora promeniti da bi se to desilo?

– Uspostavljanjem demokratskih institucija i sprovođenjem ekonomske reforme, po jasnim pravilima i bez monopola, stići će se do tog cilja. Prve rezultate osetićemo posle tranzicije i promene svojinskih odnosa. Jeste bolno, ali bar ne teče krv, kao do sada. Bolje ćemo živeti u prvoj polovini naredne godine.

…………………….

Poništićemo odluke o nezakonitoj dodeli stanova

Kao članovi stambene komisije Savezne vlade otkrili smo zloupotrebe u dodeli stanova. Javnost još ništa ne zna o vašem poslu. Dokle se stiglo u ovom poslu?

Iz dokumentacije sam uočio da je i u ovom poslu moj prethodnik Milinović imao odlučujuću ulogu. U Komisiji smo saglasni da postignemo punu javnost rada, ali postoje različiti pristupi u odnosu na sprečavanje posledica očiglednih zloupotreba u radu Komisije za stanove. Moj stav je da moramo poništiti odluke o nezakonitoj dodeli stanova i vila kako bismo se razlikovali od prethodnika koji su se ponašali bahato i skandalozno.

 ……………………………..

Podeli:

00votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments