Gost Autor, Društvo, Politika, Slobode, Srbija

Grubo je narušena autonomija Univerziteta i izvrgnuta ruglu u slučaju izbora V. Todorčević

Vesna Todorčević, profesor FON,  nije imala podršku kolega matematičara za unapređenje u zvanje redovnog profesora

 

 • Dopušteno da političari i mediji odlučuju o izboru nastavnika na BU u slučaju izbora V. Todorčević
 • Beskrajno ambiciozna Todorčevićka htela je više znanje sada i odmah. I u ovoj priči rektorka Ivanka Popović je umešala prste
 • Usledile su urgencije, politika je izvojevala pobedu nad strukom i dekan FON Suknović je pokleknuo, a pozivi i pritisci sa raznih mesta: od pomoćnika ministara, državnih sekretara, zaštitnika građana, predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, bivše ministarke u Vladi Slavice Đukić Dejanović, članova kabineta premijerke
 • Politička moć je pokazala spremnost da interveniše i meša se u pitanja izbora nastavnika na Univerzitetu
 • Počela je i medijska hajka da se Todorčević izabere u više zvanje i priča kako”majci troje dece i vrhunskom naučniku  preti otkaz”!? To nije bila istina, predloženo je da bude birana za vanrednog profesora. Ali, njene nenormalne ambicije…
 • Upravo će rektorkaPopović na kraju realizovati nemoguću misiju: izabrati kandidata Vesnu Todorčević kojoj je konkurs nelegalno otvoren, sa nelegalnom komisijom, bez podrške ijednog za matematiku stručnog tela i sa jednim članom komisije koji se ogradio od izveštaja.
 • Videli smo da je rektor Ivanka Popović spremna da u slučaju Siniše Malog stane na stranu osnovnih akademskih vrednosti i da poštuje odluku nadležnog tela – Odbora za profesionalnu etiku. To nije bio slučaj prilikom unapređenja Vesne Todorčević.
 • Potom je matematičarka Todorčevićunapređena u najviše naučno-istraživačko zvanje na Matematičkom Institutu pri SANU.

Piše: Miloš Arsenović, redovni profesor Matematičkog fakulteta

Vesna Todorčević, redovni profesor na Fakultetu organizacionih nauka (FON) na veoma neočekivan način povezuje osobe koje su bile u fokusu akademske a i šire javnosti: ekonomistu i ministra finansija Sinišu Malog, rektorku Ivanku Popović i poznatog matematičara Stojana Radenovića. Priča o njoj, u medijima poznatoj kao ”majci troje dece i vrhunskom naučniku kojoj preti otkaz” počinje ovako:

Vesna Todorčević nije imala podršku svojih kolega matematičara za unapređenje u zvanje redovnog profesora te je Katedra za matematiku FON-a predložila njen ponovni izbor u zvanje vanrednog profesora. Tako nešto je sasvim normalno, ali što sledi svakako nije. Nije normalno da se Nastavno-naučno veće ne izjašnjava o predlogu Katedre, da se o tom predlogu nikada ne glasa, a baš to se desilo odlukom dekana FON-a da skine predlog Katedre sa dnevnog reda, bez glasanja.

Autonomija Univerziteta izvrgnuta ruglu

Dekan FON-a Milija Suknović se našao u nezavidnoj situaciji: uticajne ličnosti iz vrha izvršne vlasti urgiraju za unapređenje, a Katedra se tome protivi. Pod pritiscima Katedra čini ustupak i pristaje da pokrene postupak za unapređenje za godinu dana, ali to Vesni Todorčević nije dovoljno te preko svog advokata Miloša Vlahovića traži otvaranje konkursa za zvanje redovnog profesora, sada i odmah!

Politika je izvojevala pobedu nad strukom i dekan je pokleknuo. Zapisnik sa kasnije sednice Nastavno-naučnog Veća FON-a na kojem je, protivno stavu Katedre, otvoren konkurs za unapređenje je dokument kojim se izvrgava ruglu autonomija Univerziteta u Beogradu. U njemu je zabeleženo obraćanje dekana FON-a Milije Suknovića svom kolektivu:

Slavica Đukić Dejanović, sadašnja savetnica premijerke meša se u svakojake poslove pa i u izbore na fakultetima

”…Zatim slede pozivi i pritisci na mene sa raznih mesta:od pomoćnika ministara, državnih sekretara, zaštitnika građana, predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, ministarke u Vladi zadužene za natalitet koleginice Slavice Đukić Dejanović, članova kabineta premijerke, svi sa osnovnim pitanjem: zar je moguće da žena koja je rodila troje dece treba da ostane bez posla, i to u takvoj renomiranoj instituciji?

Ovih dana gde god da se pojavim, na bilo kakvim prijemima ne kažu mi ni dobar dan niti dobro veče, već šta ste uradili sa onim konkursom za koleginicu Todorčević?

Dekan FON Suknović je podlegao pritiscima političara

Vidim da je došlo do potencijalnog ugrožavanja Fakulteta, mislim posebno na medijsku hajku, koja svakog trenutka može da počne.

Zaista se ne svrstavam ni na jednu stranu ni levo ni desno, ni na stranu članova Katedre, ali Fakultet je ozbiljno ugrožen i polako, nečiji lični interesi prerastaju interes kuće u kojoj živimo…

Političari intervenišu i biraju nastavnike na fakultetima

Vidimo da je politička moć spremna da interveniše u pitanja izbora nastavnika na Univerzitetu u Beogradu. Uskoro će joj se pridružiti i medijska moć.

Na toj sednici je raspisan konkurs i formirana tročlana Komisija za pisanje Izveštaja o izboru u zvanje redovnog profesora koja u svom sastavu nije imala niti jednog člana Katedre za matematiku sa FON-a koji je u radnom odnosu, već dva penzionera.

Komisija nije imala ni većinu članova iz uže naučne oblasti za koju je konkurs raspisan (Matematičke metode u menadžmentu i informatici), što je obavezno po važećim pravilnicima Univerziteta.

Komisija, u kojoj sam bio član, je napisala pozitivan izveštaj i predložila unapređenje u zvanje redovnog profesora. Međutim, taj Izveštaj nije podržan ni od strane Matematičkog fakulteta niti od strane Veća oblasti prirodno matematičkih nauka, stručnog organa Senata Univerziteta u Beogradu.

Mediji su obmanjivali da će Trgovčevićka izgubiti posao

I tada počinje medijska hajka, kako je dobro informisani dekan FON-a Suknović najavio. U kampanji su učestvovali i mediji naklonjeni vlasti kao i oni kritični prema njoj. Prvi hitac je ispalio BIZLife, 23/02/2019 tekstom Milenka VasovićaProfesorka Univerziteta pred otkazom zbog porodiljskog” u kojem piše:

”…Pa u čemu je problem? Možda u tome što nije ”kooperativna” kako bi to neko želeo, možda i u tome što nije glasala za jedan doktorat, možda i zbog sujete… https://www.bizlife.rs/aktuelno/moj-ugao/profesorka-univerziteta-pred-otkazom-zbog-porodiljskog/

Na TWITTER-u njeni prijatelji pišu da je ona jedan od samo četiri člana NN Veća FON-a koji nisu svojevremeno podržali doktorat Siniše Malog.Vid Stimac@VidStimac piše: ”Mojoj prijateljici, profesorki matematike trenutno na porodiljskom, preti otkaz na FON-u. Da naglasim da je jedna od samo četvoro (!!) koji su odbili da glasaju ”na zvonce” za doktorat ministra finansija. Ovo je zemlja najobičnijih kukavica.” Ne znamo kada je takvo glasanje ”za doktorat ministra finansija” sprovedeno na FON-u ali znamo da nije bila prisutna na vanrednoj sednici oktobra 2019. posvećenoj isključivo spornom doktoratu.  VID STIMAC@ VidStimac

Hajka u medijima da Todorčevićka bude izabrana

Na internetu se može naći tridesetak priloga u kojima se podržava  njeno unapređenje i osuđuju kolege koje taj izbor ne podržavaju. A te prozivane kolege sa FON-a su uporno ćutale. Razlog je verovatno u članu 34 Pravilnika o komunikaciji FON-a, koji nas podseća na član 133 Krivičnog zakonika SFRJ:

”Ako postoji potreba ili prilika da zaposleni Fakulteta daje izjavu za medije, nezavisno da li je inicirano od strane zaposlenog ili od strane novinara ili trećih lica, zaposleni je u obavezi da uputi zahtev Dekanu Fakulteta i Odeljenju za odnose s javnošću.

Ako zaposleni svesno, namerno ili zloupotrebom stručnog i naučnog rada, ugrozi reputaciju Fakulteta, odgovara u skladu sa Pravilima o disciplini i ponašanju zaposlenih.”

Dekan je nastavio da pomaže unapređenje Vesne Todorčević: šalje dopise sa netačnim podacima Matematičkom fakultetu, Veću oblasti pri Senatu a na sednicama NN Veća toleriše ponižavanje članova Katedre za matematiku FON-a neprimerenim izjavama profesora u penziji Vere Vujčić i Mirjane Čangalović, članicama Komisije za izbor.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prilozi za biografiju

Matematičarka i muzičarka – „čudo neviđeno“ 

Vesna P. Todorčević (rođ. 1974), vanredni profesor na katedri za matematiku Fakulteta organizacionih nauka (FON) posle temeljne, obimne i snažne kampanje u medijima i putem intervencija državnih organa i političara, predsednika SANU V. Kostića i aktuelne rektorke Ivanke Popović izabrana je prošle godine u zvanje redovnog profesora, iako to niko od stručnih ljudi, kolega profesora nije podržavao.

Fildsova medalja dodeljuje se  talentovanima do 40 godine života. Vesna je umalo zakasnila da i tu konkuriše
 • Ali, to je bila Vesnina želja i sve je „moralo“ biti urađeno da ona bude izabrana, da dobije titulu koju želi, a ne zaslužuje.
 • Nije poznato da li je neko od vladika iz vrha Srpske pravoslavne crkve (SPC) agitovao za „majku sa troje dece“. Možda i jeste?!
 • Ko zna, možda sada Vesna planira da se kandiduje i za člana SANU ((njen sadašnji suprug je redovni član SANU)? Ambicije su joj velike, ogromne, bezobalne…
 • Ona je i naučni savetnik na matematičkom institutu SANU.
 • Todorčevićka predaje na Multidisciplinarnim doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu, u okviru studijskog programa „Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije“,  sledeće predmete:
 1. Istoriju matematike;
 2. Matematička teoriju muzika;
 • Pošto se bavi muzikom može da konkuriše za naj ‘matematićara’ među ‘muzićarkama’ i naj ‘muzićarku’ među ‘matematićarkama’ !
Uspešni Sedik Vilani sa ambicioznom Vesnom Todorčević
 • Dobro poznaje Sedik Vilanija, čuvenog francuskog matematičara, dobitika Filds medalje, najuglednije nagrade za matematičare. Tako je pre nekoliko godina uspela da u SANU dovede ovog naučnika.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Rektorka Univerziteta Popović krši sve osnovne akademske vrednosti

Čitav slučaj je moja malenkost učinila još složenijim. Uvidevši da Izveštaj Komisije sadrži netačne podatke, a da neke prikriva, ogradio sam se od Izveštaja pismenom izjavom Senatu i rektorki Univerziteta Ivanki Popović.

REKTORKA BEZ PRINCIPA: Na “svom” fakultetu TMF je progonila kolegu Ostojića i nezakonito sprečila da bude izabran u više zvanje, a sada je nelegalno podržala nezaslužen izbor Todorčevićke u više zvanje

Upravo će rektorka realizovati nemoguću misiju: izabrati kandidata kojem je konkurs nelegalno otvoren, sa nelegalnom komisijom, bez podrške ijednog za matematiku stručnog tela i sa jednim članom komisije koji se ogradio od izveštaja.

Ivanka Popović je putem dokumenata bila upoznata sa sledećim činjenicama:

 • Komisija za izbor nije u skladu sa Pravilnikom o načinu za sticanje zvanja.
 • Jedan član Komisije se ogradio od izveštaja (potpisnik ovih redova)
 • Vršen je pritisak izvan Univerziteta da se otvori konkurs za unapređenje
 • Inspekcija ministarstva prosvete je naložila ponovno glasanje na Matematičkom fakultetu o podršci za izbor
 • Od ukupno 20 članova 18 članova Veća oblasti prirodno-matematičkih nauka je podržalo molbu predsednika Veća da Senat sačeka obrazloženje negativnog stava.
Dekan Matematičkog fakulteta ućutkan uz pretnju da će biti izbačen sa sednice

Na sednici Senata je izvršen izbor bez ijedne reči diskusije o kandidatu,  a dekan Matematičkog fakulteta je ućutkan uz pretnju da će biti izbačen sa sednice.

Samo glasanje je bilo nezakonito, jer je nalogom Inspekcije naloženo ponovno glasanje na Matematičkom fakultetu i time poništeno prethodno dato negativno mišljenje. Na ponovljenom glasanju, održanom dva dana posle izbora, koleginica nije dobila niti jedan glas.

Nije trebalo čekati dugo da se proveri mudrost odluke Senata i rektora da se izvrši unapređenje nasuprot svim mišljenjima struke. Nije prošlo ni mesec dana od unapređenja, a novopečena redovna profesorka je objavio prvi rad u tom zvanju, i to samostalan [https://doi.org/10.1007/s13324-019-00308-8]. Reč je o radu koji je nastao neveštim spajanjem svoja dva ranije objavljena rada

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-5180/2007/0354-51800702243K.pdf https://sci-hub.tw/10.1007/s11118-011-9252-y

Siniša Mali je „malo dete“ sa oko 10 odsto: ovde je, u slučaju matematičarke Todorčević, kopirano barem 75 % teksta.

Neposredno posle objavljivanja takvog rada je započet postupak njenog unapređenja u najviše naučno-istraživačko zvanje na Matematičkom Institutu pri SANU.  I taj postupak je okončan uspešno po Todorčevićku!

Šarmantna i beskrajno ambiciozna Todorčevićka je i naučni savetnik na Matematičkom Institutu SANU

Prigovor na Izveštaj Komisije za izbor su potpisali član SANU Miodrag Mateljević, njen mentor za doktorsku disertaciju, redovni profesor Miloš Arsenović, njen mentor za magistarski rad i docent Miljan Knežević, sva trojica iz najuže naučne oblasti koleginice. Kako petočlana komisija za izbor u zvanje na MI SANU nema nijednog zaposlenog na MI SANU (zvuči već poznato), nijednog zaposlenog na Matematičkom fakultetu, nijednog eksperta iz relevantne oblasti iz Srbije, nijednog člana Komisije za izbor u prethodno zvanje i samo jednog nepenzionisanog člana njen sastav izaziva nedoumice.

Prof. matematike, član SANU, Miodrag Mateljević se nije složio sa izborom Todorčevićke za redovnog profesora

Verujem da pojavljivanje Stojana Radenovića, našeg odmerenog kolege i člana te Komisije, u medijima nije bilo samo u funkciji promocije Predsednika države već i u funkciji pojačavanja kredibiliteta Komisije. Nekako se desilo da se gostovanja u TV emisijama poklapaju sa procedurom unapređenja na MI SANU.

Šteta je što prof. Radenović doprinosi ”estradizaciji” nauke, jer zaista ne želimo da istraživačima brojimo decu, stanove pa čak ni puki broj radova, već pre svega želimo da vrednujemo suštinski naučni doprinos.

E P I L O G

Videli smo da je rektor Ivanka Popović spremna da u slučaju Siniše Malog stane na stranu osnovnih akademskih vrednosti i da poštuje odluku nadležnog tela – Odbora za profesionalnu etiku. To nije bio slučaj prilikom unapređenja Vesne Todorčević.

Grubo je narušena autonomija Univerziteta i dopušteno da mediji i političari odlučuju o izboru nastavnika na Univerzitetu u Beogradu. Uveren sam da je razlika u ishodima velikim delom nastala iz rešenosti nekoliko pojedinaca da isteraju stvar sa doktoratom Siniše Malog na čistac, makar to trajalo godinama, i što je još važnije, što su imali veći deo akademske zajednice uz sebe.

………………….

Podeli:

3.73votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
stariji
noviji
Inline Feedbacks
View all comments
Marija
Marija
11 meseca ranije

Prof. dr. Arsenovic je izuzetan matematicar, predavac i pre svega osoba od integriteta ciju svaku rec, u ovom tekstu, potpisujem. Cinjenica je da mnogi nadlezni, pre svega rektorka, nisu reagovali na grubo krsenje pravilnika prilikom izbora u zvanje dr Todorcevic. Nije mi jasno da reci jednog akademika, jednog redovnog profesora i jednog docenta iz oblasti kojom se bavila dr Todorcevic nemaju nikakav znacaj. Kakve druge razloge, osim istine, bi ovi renomirani matematicari, imali da ne poptisu Izvestaj komisije. Izbor dr Todorcevic predstavlja, veliki propust i zloupotrebu polozaja rektorke dr Ivanke Popovic.

Nikola
Nikola
11 meseca ranije

Bio sam u prilici da slusam izlaganje dr Todorcevic i nikad nisam cuo toliko praznih i pompeznih reci. Covek bi pomislio da je najveci matematicar ikada. Posto sada proucava ulogu matematike i muzike u razvoju dece, sto je tema koja je adekvatna za psihologe, stice se utisak da se dr Todorcevic mesa u sve i svasta. Sve su joj to omogucili politicari na celu sa rektorkom.

Zoran
Zoran
11 meseca ranije

Izbor dr Vesne Todorcevic u zvanje redovnog profesora nije jedini presedan koji je za nju ucinjen.

Petar
Petar
11 meseca ranije
Reply to  Zoran

Mnogi su svedoci ustupaka koji su ucinjeni Vesni Todorcevic sto je njoj moglo stvoriti utisak da je najbolja, nezamenljiva i slicno. Koliko sam shvatio sad je clan mnogih komisija, radnih tela i slicno. Mnogi su izrazili i bojazan u vezi toga, ali bez ikakvog odgovora. Veliki propust ljudi koji su se nalazili (i jos se nalaze) na celu Univerziteta.

Andrijana
Andrijana
11 meseca ranije

Uvek ce biti preterano ambicioznih ljudi koji su u stanju da gaze preko svega da bi stigli do cilja. Ono sto mene cudi su oni koji im sve to omogucavaju.

Kolega
Kolega
11 meseca ranije

Tuzno je sto niko od nadleznih nije saslusao obe strane, nego su otvoreno podrzali dr Vesnu Todorcevic bez ikakvih argumenata. Zar rektorka bolje zna matematiku od profesora na Fakultetu?

Little Bay
Little Bay
11 meseca ranije

Kolega Arsenovic je osoba od integriteta i ugleda u matematickoj zajednici. Verujem da nemoralno ponasanje zaista nije preslo granicu ne bi se oglasavao.

Bivsi student
Bivsi student
11 meseca ranije
Reply to  Little Bay

Bio je moj profesor i pamtim ga kao strogog, ali pravednog. Pravi profesor, kakvih vise nema mnogo.

apolitican
apolitican
11 meseca ranije

Rektorka Ivanka Popovic je zavrsila svoj mandat narusavanjem autonomije Univerziteta. Od silnih obecanja pre izbora ostali su samo skandali poput ovog opisanog u tekstu. Jasno je da nije zasluzila jos jedan mandat.

Kostic
Kostic
11 meseca ranije

Svaka cast urednicima “Izmedju sna i jave”. Smatram da bi jedan ovakav clanak trebalo objaviti i u svim dnevnim novinama da sira javnost bude upoznata.